Etikett: IDéer för livet

Han blir trygghetsstrateg på Skandias stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet meddelar att polischefen Christoffer Bohman har rekryterats för att arbeta som trygghetsstrateg för Idéer för livet med fokus på förebyggande insatser för barn och unga. Han tillträder sin nya tjänst i april

Christoffer Bohman har de senaste åtta åren varit chef inom Polisen på strategisk nivå och verkat i några av Sveriges mest utsatta områden. På Skandias stiftelse Idéer för livet kommer han att arbeta som trygghetsstrateg med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring frågor om trygghet och bidra till att skapa en långsiktig positiv förändring. Han har sedan hösten 2021 — vid sidan av sitt polisarbete — suttit i styrelsen för Idéer för livet, ett uppdrag som han lämnar i samband med anställningen som trygghetsstrateg.

— För personer yngre än 15 år räcker inte polisens verktygslåda. Som samhälle har vi ett gemensamt ansvar att öka tryggheten för våra unga, där vi behöver fånga upp dem betydligt tidigare än vad som sker i dag. Jag är därför otroligt glad över att få fokusera på långsiktiga samordnade insatser på det förebyggande arbetet tillsammans med Idéer för livet, säger Christoffer Bohman i en kommentar.

Skandias stiftelse Idéer för livet har sedan grundandet 1987 arbetat för ökad trygghet för barn och unga – mot utanförskap som leder till ungdomskriminalitet och social oro.

— Behovet av trygghetsfrämjande insatser är större än någonsin. Med Christoffers hjälp hoppas vi kunna skruva upp det förebyggande arbetet och göra skillnad för fler barn och unga därute. Vi är så glada över att ha med oss Christoffers erfarenhet och perspektiv i arbetet framåt, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet, i sin kommentar.

Skandias Idéer för Livet finansierar test av dataspel mot psykisk ohälsa

Nu börjar testerna av spelet Triumf — ett spel för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa som utvecklas vid Uppsala universitet. En pilotstudie finansieras av Skandias stiftelse av Idéer för livet och först ut att testa spelet blir elever i låg- och mellanstadiet i Skederids skola i Norrtälje. 

Målgruppen för spelet är barn 7—14 år. Avsikten är att datorspelet ska få barn och unga att lära sig om hälsosamma levnadsvanor och träna upp hur man identifierar känslor och möter utmaningar — något som i förlängningen också ska främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa, som utagerande problem, depression och ångest, är vanligt bland barn och unga. Kan vi hitta fler effektiva digitala verktyg så kan vi enklare nå många människor med evidensbaserat psykologiskt stöd av hög kvalitet. Genom att använda spel kan hjälpen förhoppningsvis kännas attraktivt för användarna, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Uppsala universitet har fått 1,6 miljoner kronor i forskningsbidrag för att vidareutveckla Triumf, som ursprungligen tagits fram av psykologer och speldesigners i Estland. Forskningen syftar till att testa och anpassa Triumf till svenska förhållanden och på sikt kunna implementera spelet som en gratistjänst.

– Spelet är unikt i att det utvecklar färdigheter att hantera stress och reglera känslor. Det gör att barnet lättare kan koncentrera sin energi mot ett mål och stå emot impulser. Exempelvis att barnet gör färdigt läxorna fast man vill ut till kompisarna eller att man inte slår till kamraten utan löser konflikten på ett annat sätt, säger Anna Sarkadi, professor vid forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting, vid Uppsala universitet.

Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid forskargruppen CHAP på Uppsala universitet, kommenterar satsningen så här:

– Med digital spelteknik hoppas vi kunna leverera jämlikt och evidensbaserat psykosocialt beteendestöd för att förbättra barnens psykiska hälsa och välbefinnande och förebygga ohälsa, för det vet vi är väldigt lönsamt på längre sikt.

Skandia: Sjukskrivningar kostar 57 miljarder kronor per år

Under ett enda år förlorar Sverige 57 miljarder kronor på sjukskrivningar, framgår det av en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.

Enligt rapporten uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 57 miljarder kronor år 2015. Det motsvarar nära 170 000 arbetsår. 

Halva förlusten drabbar företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar offentlig sektor i form av mindre skatteintäkter. 

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande i både ekonomiska och mänskliga termer. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i en presskommentar. 

Skandias bedömer att sjuktalen skulle kunna halveras med förebyggande insatser. 

Rapportens beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaden för utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringspenning eller kostnaden för vård. 

Rapporten är skriven av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och teknologie doktor från KTH, på uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Här kan du läsa hela rapporten från Skandia.