Etikett: IPS

HFD: Pensionssparande får tas ut om insättningen skedde av misstag

Pensionssparande får man egentligen inte ta ut förrän tidigast när man fyller 55 år. Men om insättningen har skett av misstag då? Ja, då kan det faktiskt vara OK att göra ett undatag från regeln, säger Högsta förvaltningsdomstolen i en färsk dom. 

En pensionssparare i Uppsala hade otur när han skulle föra över pengar mellan två konton i Skandiabanken. 

Tanken var att pengarna, 299 000 kronor som Uppsalabon lånat upp, senare skulle vara handpenning vid ett bostadsköp. Men av misstag råkade han sätta in alltsammans på sitt individuella pensionssparkonto. 

Sådana misstag är inte alldeles enkla att reparera. Lagen säger nämligen att pensionssparande inte får tas ut förrän vid 55 års ålder. 

Men finns det synnerliga skäl går det att få dispens från den regeln. Det tyckte pensionsspararen att han hade, så han ansökte om dispens. 

Skatteverket ansåg dock inte att det fanns skäl till dispens. Inte heller förvaltningsrätten dit pensionsspararen överklagade i en första vända. Ej heller ansåg kammarrätten i Jönköping att det förelåg synnerliga skäl. 

Men Högsta förvaltningsdomstolen tyckte att fallet var så intressant att man beslutade om prövningstillstånd. Och nu i veckan kom domen i HFD: Pensionsspararen medges nu dispens från regeln att pensionssparandet inte får tas ut innan man har fyllt 55. 

Så här skriver HFD i sin dom: 

– AA har vid ett enstaka tillfälle av misstag satt in 299 000 kr på sitt pensionssparkonto trots att pengarna aldrig har varit avsedda för ett långsiktigt pensionssparande. Tvärtom var avsikten att pengarna skulle användas inom en snar framtid för köp av en bostad. Insättningen utgjordes av lånat kapital för vilket han löpande betalar ränta. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening framstår det under sådana förhållanden som stötande att neka utbetalning. Det föreligger därmed synnerliga skäl för dispens. Överklagandet ska därför bifallas.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av HFD-domen.