Etikett: jacob johansson

Så var Folksam med och stoppade ny finansiering av kolkraft

Nyligen kom den brittiska banken Standard Chartered med beskedet att man helt slutar med finansiering av nya kolkraftverk. Folksam berättar nu att man är en av aktieägarna gav sina synpunkter till banken inför beslutet.

Standard Chartered har verksamhet främst i Asien, Afrika och Mellanöstern och precis som många andra banker lånar man ut pengar till både privatpersoner och företag. Fram till nu har banken kunnat hjälpa energibolag att finansiera energiutvinning genom kol. Men nu har banken beslutat sig för att upphöra med den typen av finansiering.

– Det är viktigt för klimatet att kolet stannar i marken. Folksamgruppen har tidigare ägt bolag som utvinner kol men sedan en tid har vi sålt många av de innehaven. Nu vill vi fortsätta att ta ansvar för kolfrågan genom en dialog med banker som finansierar den här typen av verksamhet, säger Jacob Johansson, bolagsanalytiker på Folksamgruppens avdelning för Ansvarsfullt ägande, i Folksams pressinformation.

Jacob Johansson och Karolina Håkansson, biträdande chef Kapitalförvaltning & Hållbarhet, kontaktade Standard Chartered i maj, sedan de fått reda på att banken hade tankar på att ändra sin policy om utlåning till kolverksamhet.

– Det var genom vårt samarbete med samverkansorganisationen ShareAction som vi fick reda på att Standard Chartered planerade att uppdatera sin kolpolicy. Vi är en av flera ägare och andra intressenter som haft en dialog med Standard Chartered där de fått möjlighet att berätta om hur de jobbar med hållbarhet och där vi på samma sätt gett vår syn på att banker är en viktig del av lösningen av klimatfrågan. Om bankerna kan premiera hållbara lösningar via sin utlåning kan det ge väldigt stor utväxling, jämfört med andra metoder att komma åt den globala uppvärmningen. Vi ser också stora risker för banker med att låna ut pengar till kolbolag eftersom kol inte har en framtid i en hållbar värld, säger Jacob Johansson, som upplevde att Folksamgruppen fick gehör vid mötet.

– Det här är ett sätt för oss att vara en aktiv ägare. Vi tror att det här är en bra idé för bankens affärer och om de tjänar pengar, så gör Folksamgruppen det eftersom vi äger aktier i bolaget. Det är också häftigt att se vilken kraft det kan ge när vi är många som verkar tillsammans, säger Karolina Håkansson.

– Vi är nöjda med utfallet av vår dialog med Standard Chartered och vi hoppas nu att fler engelska och andra internationella banker följer i deras fotspår. Vi vill också rikta ett stort tack till ShareAction som varit en stor hjälp i arbetet.

Folksam: Börsbolagen missar kostnaderna för klimatrisker

Svenska börsbolag är dåliga på att förutsäga kostnaden för klimatrisker, och vilken påverkan klimatet kan ha för bolagens verksamhet. Det framgår av Folksamgruppens stämmorapport som publicerades under måndagen.

Medarbetarna på Folksams avdelning för ansvarsfullt ägande, som arbetar med bolagsstyrning, har under året besökt 39 bolagsstämmor.

– Många företagsledningar har utvärderat hur deras företag påverkar klimatet men väldigt få har funderat på hur klimatet påverkar dem, säger Jacob Johansson, bolagsanalytiker och en av dem som skrivit rapporten, i en presskommentar.

På bolagsstämmorna har Folksam frågat företagens VD eller styrelse hur klimatförändringarna påverkar deras verksamhet. Man har också frågat om riktlinjerna från TCFD, The Task Force on Climate-related Financial Disclosures – en grupp branschexperter under ledning av New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg, som har tagit fram rekommendationer för redovisning av klimatrelaterade finansiella risker.

– Vi vill att bolagsledningarna ska se på klimatrisker i finansiella termer och inte bara som en hållbarhetsfråga, som redovisas för sig. Majoriteten anser att den ska drivas av stater och regeringar. Många berättar för oss om sitt fina hållbarhetsarbete men vi vill peka på att detta faktiskt är en finansiell fråga som kan kosta mycket om de inte förbereder sig bättre på förändringarna som är på gång, säger Jacob Johansson – som menar att många bolagsledningar inte förstår allvaret i detta:

– När polletten ramlar ner kan det vara för sent. Där har vi stort ansvar som investerare att få dem att förstå att den här frågan är här för att stanna, säger Jacob Johansson.

Han vill också lyfta fram att klimatförändringarna innebär nya affärsmöjligheter. Många länder och regioner kommer att behöva investera hundratals miljarder för att nå upp till de klimatmål som ingår i Parisavtalet och som börjar gälla om lite mer än två år.

– I hela världen är det jättemycket som behöver ändras, bytas ut och förbättras. Städer behöver köpa in elbussar, elnät behöver bytas ut. Det kan ge positiva effekter för svenska exportbolag, avslutar han.

Här hittar du hela Folksams stämmorapport.