Etikett: Jan Erik Saugestad

Storebrand köper norska private equity-firman Cubera

Storebrand meddelar att man har tecknat avtal om att förvärva private equity-bolaget Cubera Private Equity.

Norgebaserade Cubera beskrivs som en ledande nordisk aktör som erbjuder investorer exponering mot den nordiska private equity-marknaden. Bolaget har i dag cirka 9 miljarder NOK under forvaltning och har kontor i Oslo och i Stockholm.

Förvärvet genomförs av Storebrands dotterbolag Storebrand Asset Management som är Norges största privata kapitalförvaltare med mer än 700 miljarder NOK under förvaltning.

— Vi bygger upp en stark nordisk aktör inom privat equity med ett av Nordens största investeringsteam. Detta kompletterar vårt private equity-erbjudande och gör oss till en naturlig partner för internationella kunder som vill investera i Norden, säger Jan Erik Saugestad, Storebrands koncerndirektör med ansvar för kapitalförvaltning, i en presskommentar.

Storebrand vill förbjuda Oljefonden att äga aktier i olja och gas

En expertutredning har kommit fram till att den norska Oljefonden inte bör sälja sina innehav i olje- och gasaktier. Storebrand – Norges största privata kapitalförvaltare – markerar att däremot man inte ställer upp på expertkommitténs slutsatser utan vill att fonden så snart som möjligt avyttrar sina innehav i företag i olje- och gasindustrin. 

Utredningen menade bland annat i sitt betänkande att fondens exponering i dag mot olje- och gasindustrin inte är särskilt hög och att det därför för närvarande inte finns någon anledning att göra några förändring. 

– Vi menar att kommittén som Finansdepartementet har tillsatt för att utvärdera den norska Riksbankens investeringar i olja och gas i allt för liten utsträckning tar hänsyn till den höga exponeringen som Norge har mot olje- och gassektorn totalt sett. Norge är mycklet högt exponerad mot denna sektor. Vi har lagt för många ägg i samma korg, säger i en kommentar Jan Erik Saugestad, chefg på koncernnivån för Storebrands kapitalförvaltning. 

– Olje- och gasindustrin har varit med om att skapa det välstånd vi har, något vi ska vara tacksamma för. Nu måste vi bygga vidare på det, och hindra att vi blir sittande med ett omfattande ägande i något som kan bli mycket riskabla investeringar. Det första viktiga steget för att reducera vår samlade risk är att regeringen och Stortinget ger Oljefonden möjligheter att följa rådet från Norges bank; att olje- och gasaktier plockas ut ur fondens referensindex.

 

SPP/Storebrand tecknar avtal med Global Opportunity Explorer

SPP:s moderbolag Storebrand meddelade i dag att man tecknat ett samarbetsavtal med The Global Opportunity Explorer som beskrivs som en plattform som ger tillgång till innovativa och hållbara lösningar och marknadsmöjligheter. 

– Allt handlar om att omsätta hållbarhetsmål till affärslösningar, och bidra till en hållbar agenda. Det här samarbetet gör det möjligt för oss att komma i kontakt med och samarbeta med företag och marknader som delar våra visioner och värderingar, och fungerar som en arena för avancerade hållbara investeringar. Det är också en möjlighet för oss att uppmuntra fler företag att hitta värden och möjligheter genom att aktivt stödja hållbarhetsmålen, säger Jan Erik Saugestad, VD för Storebrand Asset Management, i en presskommentar.

The Global Opportunity Explorer är ett samarbete mellan Sustainia, DNV GL och UN Global Compact, med utgångspunkten att FN:s hållbarhetsmål kan leda fram till en rad nya och innovativa affärsmöjligheter.