Etikett: Johan Prom

800 nya företagskunder valde Avanza för tjänstepension 2Q

Under andra kvartalet i år fick Avanza in 800 nya företag i sin tjänstepensionslösning. Det framgår av Avanzas kvartalsrapport i dag. Totalt har nu Avanza 56 700 tjänstepensionsavtal.

Antalet nya pensions- och försäkringskonton steg under andra kvartalet med 1 920, att jämföra med 1 330 andra kvartalet förra året. Behållningen på Avanzas pensions- och försäkringskonton uppgick vid utgången av andra kvartalet till 89,5 miljarder kronor, en ökning från 85,5 miljarder kronor vid utgången av första kvartalet. 

Avanza informerar i sin kvartalsrapport också om att möjligheten för mindre företag att teckna tjänstepension digitalt lanserades under kvartalet, och att alla säljresurser inom tjänstepension nu ska allokeras till Göteborg och Stockholm. 

– Kundtillväxten var fortsatt stark under andra kvartalet och vi fick ett glädjande förstapris för kundbemötande. Riskviljan bland Avanzas kunder var låg liksom volatiliteten på aktiemarknaden, vilket påverkade courtageintäkterna negativt även om antalet courtagekunder var fortsatt högt. Den starka utvecklingen på fondsidan och inom pensionsaffären fortsatte. Detta tillsammans med stark produktutveckling bäddar för stabila intäkter framöver, skriver den avgående VD:n Johan Prom i sin rapportkommentar. 

Johan Prom lämnar Avanza efter samråd med styrelsen

Avanza meddelar i dag på morgonen att VD Johan Prom i samråd med styrelsen har beslutat lämna sitt uppdrag.

Han kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till dess att en ny VD har tillträtt.

– Johan har bidragit med stor kompetens från dagligvarubranschen, vilket berikat oss mycket.  Under våra samtal har det blivit allt tydligare att Johans hjärta inte klappar lika hårt för finansbranschen. Jag har stor förståelse för det, men tycker att det är trist, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, i en presskommentar.

– Avanza är ett spetsigt konsumentföretag som förändrar sin bransch, men jag har upptäckt att finansbranschen inte är min hemmahamn. Jag har haft en inspirerande tid på Avanza och kommer att sakna mina kollegor, deras engagemang och idérikedom, kommenterar Johan Prom i Avanzas pressmeddelande.

Johan Prom kommer arbeta vidare som VD till dess ny VD har tillträtt, dock längst sex månader. Processen med att hitta en ersättare påbörjas omedelbart. Johan Prom har en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning och tolv månader från bolagets sida. Den träffade överenskommelsen ger Johan full ersättning under nio månader från i dag. 

Avanza utmanar på bolån genom samarbete med Stabelo

Avanza kommer nu att utmana de traditionella bankerna på bolånemarknaden genom ett samarbete med Stabelo 2 AB. 

Enligt pressinformationen från Avanza har man under en tid fört diskussioner med Stabelo 2 AB. Avsikten är att kunna distribuera bolån till en bredare kundgrupp, utan påverkan på Avanzas balansräkning.

Avanzas är indirekt delägare i Stabelo 2 AB, genom moderbolaget Stabelo AB där Avanza äger knappt 20 procent.

”Vi har som ambition att ständigt utmana finansmarknaden till spararnas och våra kunders fördel, genom att verka för ett billigare, bättre och enklare erbjudande. Vi är fortfarande i inledningsfasen av samarbetet med Stabelo och kan ännu inte säga när vi kan ha ett färdigt erbjudande”, säger Johan Prom, VD för Avanza, i en presskommentar.

Verksamheten i Stabelo-gruppen tycks vara helt nystartad. Det finns i dag ingen hemsida som presenterar företaget. Enligt information på Linkedin-sidan för Hampus Brodén, VD för Stabelo 2 AB, är han grundare och anslöt till verksamheten mars 2017, det vill säga precis. Tidigare har Hampus Brodén bland annat varit Head of Group Financial Management på SEB och arbetat med analys vid Öhman Fondkommission. Wilhelm Moberg, VD för moderbolaget  Stabelo AB, har tidigare varit verksam vid Brummer & Partners. Styrelseordförande är finansmannen Michael Ingelög, tidigare bland annat Nordenchef vid Credit Suisse och chef för Deutsche Banks Global Market Division i Norden. Wilhelm Moberg och Michael Ingelög står också som grundare, och aktiva i Stabelo-koncernen sedan 2016.