Etikett: sven Hagströmer

Johan Prom lämnar Avanza efter samråd med styrelsen

Avanza meddelar i dag på morgonen att VD Johan Prom i samråd med styrelsen har beslutat lämna sitt uppdrag.

Han kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till dess att en ny VD har tillträtt.

– Johan har bidragit med stor kompetens från dagligvarubranschen, vilket berikat oss mycket.  Under våra samtal har det blivit allt tydligare att Johans hjärta inte klappar lika hårt för finansbranschen. Jag har stor förståelse för det, men tycker att det är trist, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, i en presskommentar.

– Avanza är ett spetsigt konsumentföretag som förändrar sin bransch, men jag har upptäckt att finansbranschen inte är min hemmahamn. Jag har haft en inspirerande tid på Avanza och kommer att sakna mina kollegor, deras engagemang och idérikedom, kommenterar Johan Prom i Avanzas pressmeddelande.

Johan Prom kommer arbeta vidare som VD till dess ny VD har tillträtt, dock längst sex månader. Processen med att hitta en ersättare påbörjas omedelbart. Johan Prom har en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning och tolv månader från bolagets sida. Den träffade överenskommelsen ger Johan full ersättning under nio månader från i dag.