Etikett: Jonas Nilsson

”Miljömärkningen av pensionsfonder måste bli tydligare”

Det måste bli tydligare i informationen om miljömärkta fonder för pensionssparande på vilket sätt fonderna egentligen bidrar till en bättre miljö. Det är en av slutsatserna i en rapport från Konsumentverket om konsumenter och hållbara investeringar.   

Hur lätt är det egentligen för sparare att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor när man köper pensionssparare? Det har Konsumentverket undersökt i en rapport. 

I rapporten, författad av Joakim Sandberg, docent i etik och ekonomi vid Göteborgs universitet och Jonas Nilsson, lektor i marknadsföring vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet beskrivs konsumenternas situation och faktorer som underlättar och begränsar dem från att ta miljöhänsyn i samband med sitt privata finansiella sparande . 

Det här är några av förslagen i rapporten: 

• Utbudet av investeringar och fonder med högt ställda hållbarhetsambitioner måste öka. Med detta avses ett tydligt fokus på påverkan och hållbarhetsutfall.

• Kvaliteten på information om hållbara investeringar måste öka. Exempelvis bör det bli tydligare hur förvaltaren beaktar hållbarhetsaspekter och hur detta verkligen leder till en bättre miljö.

• En miljömärkning med hög trovärdighet, högt ställda hållbarhetsambitioner och god uppföljning bör tas fram.

• Spridningen av mindre trovärdig, missvisande eller direkt felaktig information om investeringar med låga hållbarhetsambitioner måste beivras.

• Utbildnings- eller folkbildningsinsatser bör sättas in för att öka konsumenters kunskap om samt engagemang i hållbara investeringar.

Här kan du läsa hela rapporten från Konsumentverket!