Etikett: Krister Ängalid

”Skadekostnaderna efter bränderna kan bli över 750 Mkr”

Om skadeersättningen från försäkringsbolagen blir densamma per hektar som efter branden i Västmanland 2014, kan notan för försäkringsbolagen i år bli över 750 miljoner kronor. Den uppskattningen görs i dag i Dagens Industri. 

Dagens Industri konstaterar att försäkringsbolagen tillsammans betalade ut cirka 400 miljoner kronor efter branden i Västmanland. Med tanke på att skogsbränderna detta år omfattar en betydligt större yta kan försäkringsbolagens skadekostnader komma att överstiga 750 miljoner kronor, under förutsättning att skadekostnaden per hektar blir jämförbar med förhållandena efter branden i Västmanland. 

År 2014 stod Länsförsäkringar för 370 miljoner kronor av de sammanlagt 400 miljoner kronor som betalades ut. Länsförsäkringar är försäkringsgivare för knappt 8 av de 11 miljoner kubikmeter privatägd skog som är försäkrade. 

I Hälsingland har Dina Försäkringar en stark ställning, men Krister Ängalid som är VD för Dina Försäkringar Västra Hälsingland kan i dag inte ge någon bild av hur omfattande skadorna är.

– Det handlar om stora volymer men ingen vet ännu hur många som är drabbade efter vad det rör sig om för värden, säger han till tidningen.