Etikett: Landskrona

Landskrona vann mot Trygg-Hansa i miljontvist efter brand

Landskrona stad har vunnit i en tvist med Trygg-Hansa vid Stockholms tingsrätt, efter en varuhusbrand. Trygg-Hansa ska nu betala totalt 8,8 miljoner kronor till Landskrona stad.

Tvisten härrör sig från år 2002, då en ung flicka tände eld på en byggnad i centrala Landskrona.

Flickan hade tidigare varit inskriven vid ett behandlingshem. När branden inträffade hade kommunen placerat henne hemma hos sin mamma eftersom behandlingshemmet inte ansåg att hon kunde vara kvar där på grund av att hon hade rymt därifrån flera gånger och anlagt bränder.

If och Zurich hade försäkrat fastighetsägaren respektive Hemköp, som fanns i lokalerna, och betalade ut cirka 59 miljoner kronor i skadeersättning. Därefter krävde man regressersättning från staden. Trygg-Hansa betalade ut skadeersättning till Åhléns, som också hade butik i fastigheten, och krävde därefter i likhet med If och Zurich regressersättning från staden.

År 2013 slog Högsta domstolen fast att staden var skyldig att betala ut skadestånd till försäkringsbolagen, totalt 50 miljoner kronor. Detta eftersom kommunen ansågs ha uppsiktsplikt för flickan som orsakade branden.

Till saken hör att staden också hade en ansvarsförsäkring i Trygg-Hansa, med maxbeloppet 30 miljoner kronor. Trygg-Hansa betalade därför ut ersättning till staden, på grundval av det skadestånd på totalt 50 miljoner kronor som skulle betalas ut till försäkringsbolagen.

Fast Trygg-Hansa betalade inte ut hela beloppet. Trygg-Hansa behöll de 7,2 miljoner kronor eftersom man ansåg sig ha en fordran på staden med anledning av att ersättning betalats ut till Åhléns.

Men hade Trygg-Hansa rätt att hålla inne de 7,2 miljonerna?

Nej, menade staden, och gick till domstol för att kräva ut pengarna.

Och domstolen håller alltså med Landskrona stad.

– Tingsrätten har funnit det inte är visat att Trygg-Hansa hade rätt att hålla inne försäkringsersättningen med stöd av den princip som idag återfinns i 9 kap. 9 § FAL, skriver domstolen i sin sammanfattning av domen.

Förutom de 7,2 miljonerna ska Trygg-Hansa även betala för rättegångskostnader på 1,6 miljoner kronor.