Etikett: Expressen

Minst 240 fonder försvinner när premiepensionen görs om

Minst 240 fonder kommer att försvinna från premiepensionens fondtorg. Det står klart sedan tiden för att ansöka om nytt fondtillstånd hos Pensionsmyndigheten har gått ut, skriver tidningen Expressen. 

Pensionsmyndigheten sade den 1 november upp samtliga avtal med fondbolag med fonder på premiepensionens fondtorg. Nya ansökningar skulle lämnas in senast den 28 december kl 16.30.

I dag finns 810 fonder i premiepensionssystemet. Men eftersom endast 570 ansökningar för nya fondavtal har kommit in, kommer minst 240 fonder att försvinna från fondtorget den närmaste tiden.

– Mellanskillnaden har försvunnit på grund av fusioner, frivilliga avregistreringar och utebliven ansökan på grund av kvantkraven, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, i en intervju med Expressen.

För att delta på det nya fondtorget krävs att bland annat att fonden har minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen och att det finns minst tre års verksamhetshistorik för förvaltaren och tre års avkastningshistorik för fonden.

Enligt Pensionsmyndigheten kommer arbetet med att avsluta och ansluta fonder att påbörjas omedelbart och löpa på under första halvåret i år. Den som har premiepensionspengar i en fond som försvinner från fondtorget får sina pengar flyttade till ickevalsalternativet AP7 Såfan.

Här kan du läsa vad Expressen skriver om ansökningarna till premiepensionens fondtorg.

Landskrona vann mot Trygg-Hansa i miljontvist efter brand

Landskrona stad har vunnit i en tvist med Trygg-Hansa vid Stockholms tingsrätt, efter en varuhusbrand. Trygg-Hansa ska nu betala totalt 8,8 miljoner kronor till Landskrona stad.

Tvisten härrör sig från år 2002, då en ung flicka tände eld på en byggnad i centrala Landskrona.

Flickan hade tidigare varit inskriven vid ett behandlingshem. När branden inträffade hade kommunen placerat henne hemma hos sin mamma eftersom behandlingshemmet inte ansåg att hon kunde vara kvar där på grund av att hon hade rymt därifrån flera gånger och anlagt bränder.

If och Zurich hade försäkrat fastighetsägaren respektive Hemköp, som fanns i lokalerna, och betalade ut cirka 59 miljoner kronor i skadeersättning. Därefter krävde man regressersättning från staden. Trygg-Hansa betalade ut skadeersättning till Åhléns, som också hade butik i fastigheten, och krävde därefter i likhet med If och Zurich regressersättning från staden.

År 2013 slog Högsta domstolen fast att staden var skyldig att betala ut skadestånd till försäkringsbolagen, totalt 50 miljoner kronor. Detta eftersom kommunen ansågs ha uppsiktsplikt för flickan som orsakade branden.

Till saken hör att staden också hade en ansvarsförsäkring i Trygg-Hansa, med maxbeloppet 30 miljoner kronor. Trygg-Hansa betalade därför ut ersättning till staden, på grundval av det skadestånd på totalt 50 miljoner kronor som skulle betalas ut till försäkringsbolagen.

Fast Trygg-Hansa betalade inte ut hela beloppet. Trygg-Hansa behöll de 7,2 miljoner kronor eftersom man ansåg sig ha en fordran på staden med anledning av att ersättning betalats ut till Åhléns.

Men hade Trygg-Hansa rätt att hålla inne de 7,2 miljonerna?

Nej, menade staden, och gick till domstol för att kräva ut pengarna.

Och domstolen håller alltså med Landskrona stad.

– Tingsrätten har funnit det inte är visat att Trygg-Hansa hade rätt att hålla inne försäkringsersättningen med stöd av den princip som idag återfinns i 9 kap. 9 § FAL, skriver domstolen i sin sammanfattning av domen.

Förutom de 7,2 miljonerna ska Trygg-Hansa även betala för rättegångskostnader på 1,6 miljoner kronor.

”Flera chefer på If har tvingats sluta efter #metoo-skandalerna”

Flera chefer på försäkringsjätten If har tvingats sluta efter de uppmärksammade skandalerna i höstas, i samband med #metoo-uppropen. Det skriver tidningen Expressen i dag. 

Tidningen har intervjuat Ifs utredningschef Anders Lindstrand, som i intervjun säger att bolaget har  vidtagit en rad olika åtgärder. Ett antal chefer uppges ha lämnat If i samband med skandalerna, några av dem självmant, andra efter att ha tvingats bort. 

Det var i höstas som det avslöjades att det förekommit flera fall av sextrakasserier på If. Bland annat pekades en chef ut för att ha skickat grova bilder och meddelanden på mobilen till anställda kvinnor. En annan chef pekades ut för att ha utfört en våldtäkt i samband med en jobbkonferens framför ögonen på flera vittnen. Ingen av de cheferna finns i dag kvar inom If. 

– Jag kan inte kommentera exakt hur många som slutat eller exakt hur många internutredningar vi genomfört. Men det är ett antal och det har blivit konsekvenser för i princip alla vi utrett, säger Anders Lindstrand till tidningen.

Enligt Anders Lindstrand arbetar nu företaget med att stärka kommunikationskanalerna för att anställda enkelt ska kunna rapportera oegentligheter. Det har också genomförts ledarutbildningar för att undvika upprepningar.

Expressen skriver att den chef som pekades ut för att ha våldtagit en anställd aldrig föremål för polisutredning eftersom den kvinna som utsatts inte ville göra någon anmälan.

Här kan du läsa hela Expressens artikel. 

 

Nya anklagelser om sexistisk företagskultur på If

Under de senaste dagarna har det publicerats nya uppgifter om påstådda övergrepp och sexuella trakasserier på If. I flera artiklar anklagas chefer på företaget för att ha ägnat sig åt maktmissbruk och att ha odlat en sexistisk företagskultur. 

I slutet av oktober berättade Expressen om allvarliga missförhållanden på If, i anslutning till #metoo-rapporteringen. Bland annat nämndes att en chef på If anklagades för våldtäkt i samband med en konferens tidigare i år, dessutom med flera vittnen närvarande. 

De senaste dagarna har rapporteringen gått vidare om händelserna på If.

SVT har publicerat material som beskriver situationen på If som att nyanställda kvinnor utnyttjas systematiskt, och att den finns en kultur med vidlyftig alkoholkonsumtion och besök på strippklubbar. SVT rapporterar om fall av mobbing och utfrysning av medarbetare. Enligt SVT har en tidigare chef spelat in sexuella videor och tagit bilder på kontorets toalett som han skickat till minst en kvinnlig anställd. När detta blev känt för två år sedan tvingades han lämna företaget. SVT rapporterar även om fall där anställda känt sig sexuellt trakasserade av en kvinnlig chef. 

Tidningen Finansliv skriver om den påstådda våldtäkten och rapporterar bland annat att den person som utsattes för övergreppet var anställd vid ett förmedlarföretag. Flera medarbetare på försäkringsförmedlarföretaget rapporterade om händelsen, men informationen nådde ändå inte Ifs utredningsenhet eller HR-avdelning. Både denna händelse och andra påstådda övergrepp utreds just nu av If. 

I tidningen Dagens Media säger Ifs informationschef Caroline Uliana att If inte har haft kunskap om de fall som SVT rapporterat om.   

– Det är bra att vi fick reda på det här. Det först nu vi kan göra något åt det.  Vi har hanterat de fall som kommit fram och de har getts arbetsrättsliga konsekvenser, säger Caroline Uliana bland annat till Dagens Media.

– Hela MeToo-debatten visar att det finns problem i samhället och att vi, som är en stor arbetsplats i Sverige, skulle slippa undan helt och hållet var orimligt. Det är smärtsamt och jobbigt, men det är ett stålbad vi måste gå igenom, avslutar hon artikeln.

Klicka här för att ta del av rapporteringen på svt.se. 

Här hittar du artikeln i Finansliv. 

Och här kan du läsa intervjun med Caroline Uliana i Dagens Media. 

FTF: Vi välkomnar Expressens granskning av If

Försäkringsbranschens fackförbund FTF kommenterar i dag skriverierna om att anställda på försäkringsbolaget If utsatts för sexuellt våld och sexuella trakasserier på jobbet. 

FTF skriver i en kommentar att man ser mycket allvarligt på situationen.

– FTF kommer aldrig acceptera sexuellt våld och sexuella trakasserier. Som försäkringsbranschens fackförbund välkomnar vi Expressens granskning. Det är oerhört viktigt att sexuella trakasserier inte tystas ner utan kommer upp till ytan så att de kan utredas och åtgärdas, säger förbundsordförande Anders Johansson i sin kommentar.

– Sexuella trakasserier är ett utbrett problem i samhället, och försäkringsbranschen är tyvärr inget undantag. FTF kommer fortsätta arbeta aktivt med att bevaka och driva på att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier på jobbet.

Expressen rapporterar om sexövergrepp på If

Tidningen Expressen berättar i dag i en stort uppslagen artikel om sexism och trakasserier på försäkringsbolaget If. Enligt Expressen utreds anklagelser mot en chef på företaget som pekas ut för att ha våldtagit en anställd kvinna i samband med en konferens.

Tidningen skriver att övergreppet skedde inför flera vittnen. 

– Det som hänt är fruktansvärt, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If, i en kommentar i artikeln. Enligt Anders Lindstrand finns väldigt stark bevisning för att det som berättats också har inträffat.

Expressen skriver också i artikeln att flera anställda vittnar om en sexistisk kultur inom företaget där chefer utnyttjar sina positioner för att sexuellt trakassera kvinnor. If har tidigare genomfört sex–sju interna utredningarna om sexuella trakasserier i företaget. 

I en av de tidigare utredningarna från 2015 pekas en chef ut för att ha skickat grova bilder och meddelanden till kvinnor på företaget. ”Skicka en nakenbild på dig, NU! Den skall vara tydlig! Helkropp!”, har han bland annat skrivit till en kvinnlig anställd. 

Sedan beteendet uppmärksammats lämnade mannen If för att istället gå över till ett chefsjobb i mediebranschen.

Här kan du läsa artikeln i Expressen om händelserna på If.