Etikett: carl-magnus löfström

Här är bolagen som lämnar offert i den nya ITP-upphandlingen!

Sammanlagt 13 försäkringsbolag har inkommit med offerter i den nya ITP-upphandlingen, meddelar Collectum i dag på morgonen.

De 13 bolagen har totalt kommit med sju offerter inom traditionell pensionsförsäkring och tio offerter inom fondförsäkring.

– Det är glädjande att så många försäkringsbolag har lämnat offert. Ett stort intresse skapar goda förutsättningar för att upphandlingen blir bra för pensionsspararna, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum, i en presskommentar.

Upphandlingen avser förvaltare av ITP för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2023. Tre till fem försäkrings­bolag inom traditionell pensionsförsäkring kommer att väljas ut och fem inom fondförsäkring. Avtal med de utvalda försäkringsbolagen ska vara påskrivna första kvartalet 2018. De nya avtalen med pensionsförvaltarna träder sedan i kraft den 1 oktober 2018.

Bolagen som lämnat offert

Traditionell förvaltning
Alecta
AMF
Folksam
Nordea
SEB
Skandia Liv
SPP 

Fondförvaltning
AMF
Danica
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Movestic
Nordea
SEB
Skandia
SPP
Swedbank

Valbara bolag i dag inom traditionell förvaltning är Alecta, AMF, Folksam och Skandia Liv. Det kan noteras att inget av dessa bolag är vinstutdelande. Valbara bolag i dag inom fondförsäkring är AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank.  

 

Prispressen! ITP-offerterna lämnas in senast den 20 november

Nu kalkyleras det så pennorna glöder hos de svenska livbolagen! Senast den 20 november ska livbolag som vill vara med i ITP-upphandlingen lämna in sina bud. Sammanlagt har 24 försäkringsbolag fått underlag för offerter.  

Collectum kommer att välja ut tre–fem försäkrings­bolag inom traditionell pensionsförsäkring och fem bolag inom fondförsäkring.

Offertunderlagen distribuerades ut den 20 oktober. Avtal med de bolag som väljs ut ska vara underskrivna under första kvartalet 2018. De nya avtalen träder sedan i kraft den 1 oktober 2018 och gäller fram till den 30 september 2023. 

– Vi kan konstatera att det finns ett stort intresse för tjänstepensionsupphandlingen, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum, i en presskommentar.

I upphandlingen värderas bland annat både hög historisk avkastning och låga avgifter.

Detta är fjärde gången som Collectum genomför en ITP-upphandling. Enligt Collectum har sedan den första upphandlingen genomsnittsavgifterna minskat med 72 procent. 

25 intresseanmälningar för den nya ITP-upphandlingen

Tio bolag inom traditionell pensionsförsäkring och femton bolag inom fondförsäkring har anmält intresse för att delta i den kommande upphandlingen av försäkringsbolag till ITP. Det meddelar Collectum i dag. 

Under hösten genomförs den fjärde upphandlingen av försäkringsbolag för tjänstepensionen ITP. Upphandlingen gäller perioden 1 oktober 2018–30 september 2023. 

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen har skickats till samtliga försäkringsbolag med Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring.

– Vi är glada att så många försäkringsbolag har anmält intresse att delta i den här upphandlingen. Tack vare upphandlingarna får 34 000 arbetsgivare en allt bättre tjänstepensionslösning för sina anställda och 1,8 miljoner tjänstemän får mer att leva på när de går i pension, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum, i en presskommentar. 

Själva intresseanmälan är inte bindande. De bolag som har anmält sitt intresse kommer att få offertunderlag i början av oktober 2017. De har då oktober månad på sig att skicka in sitt svar.

Under första kvartalet 2018 kommer avtal att vara skrivna med de utvalda försäkringsbolagen.

Collectum har genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare tre gånger tidigare, 2007, 2010 och 2013. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja, skriver Collectum.