Etikett: Daniel Barr

FI ska prioritera tillsynen av ”olämpliga försäkringsprodukter”

Olämpliga spar- och försäkringsprodukter är ett av de fyra områden på finansmarknaden som Finansinspektionen kommer att prioritera i sin tillsyn under året. Det framgår av FI:s Konsumentskyddsrapport som presenterades på onsdagen.

FI konstaterar att vissa företag ibland erbjuder konsumenter sparprodukter som inte passar dem, exempelvis komplexa sparprodukter som kräver att köparen är väl insatt och har gott om tid att följa sin investering och där risken för att förlora sina pengar kan vara hög. FI poängterar att företag har en skyldighet att ta reda på om en viss produkt passar konsumenten.

— En del företag brister i detta arbete. Vi har i många år lyft problemet med att konsumenter erbjuds direkt olämpliga produkter som inte ger värde för pengarna, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI, i en kommentar.

FI pekar också på problemet med att distributörer kan få höga provisioner för att sälja in en viss produkt, och exemplifierar med att distributörer i vissa fall kan få så mycket som tio gånger mer i ersättning om kunden väljer en viss produkt framför en annan — något som kan resultera i en intressekonflikt där konsumentens behov kan åsidosättas. FI påpekar även att rådgivare kan tendera att favorisera produkter från den egna koncernen, trots att mer lämpliga produkter kan finnas på annat håll.

FI:s generaldirektör Daniel Barr understryker att företagen behöver sätta konsumenternas intressen i första rummet.

• Daniel Barr

— Den stora frågan är samtidigt hur vi får ett distributionssystem som i större utsträckning rekommenderar billiga och enkla produkter, säger Daniel Barr i sin kommentar.

FI lyfter även fram att vissa produktförsäkringar är onödiga:

— Konsumenter erbjuds spar- och försäkringsprodukter som inte passar dem. Gällande sakförsäkringar rör det sig exempelvis om produktförsäkringar, som ofta är onödiga, heter det i informationen från FI.

De tre andra områden på finansmarknaden som FI avser att prioritera i sin tillsyn under 2024 är:

  • Finansiellt utanförskap. Detta kan exempelvis handla om att konsumenter nekas att öppna ett betalkonto, eller får sitt betalkonto avslutat, och hamnar de i ett finansiellt utanförskap. FI menar att bankerna bör kunna göra mer för att konsumenter ska få tillgång till ett betalkonto.
  • Bedrägerier kopplade till finansiella tjänster. FI pekar på problemet att bedragare genom social manipulation lurar konsumenter att exempelvis föra över pengar.
  • Osund kreditgivning. Finansinspektionen menar att det förekommer otillräckliga kreditprövningar som leder till att konsumenter oftare får problem med skulder.

I anslutning till rapporten framför FI också att man redan tidigare har framfört önskemål till regeringen om att tillsätta en nationell utredning för att bland annat kartlägga intressekonflikterna på sparmarknaden, och att regeringen utifrån detta tar fram åtgärder som motverkar intressekonflikter.

Konsumentskyddsrapporten tas fram årligen av Finansinspektionen på uppdrag av regeringen.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av rapporten.