Etikett: Kerstin Hessius

Avkastning på 0,7 procent i Tredje AP-fonden förra året

Tredje AP-fonden uppnådde en avkastning på 0,7 procent förra året, jämfört med 8,9 procent år 2017. Det framgår av fondens rapport som presenterades i går tisdag. 

Efter kostnader var avkastningen för fonden 0,6 (8,8) procent. Den senaste femårsperioden har fondens genomsnittliga avkastning uppgått till 7,8 procent per år. Fonden konstaterar också att man sedan starten 2001 har överträffat fondens långsiktiga mål om 4 procents real avkastning per år.

– Jag är nöjd med att vi levererar ett positivt resultat på 0,6 procent ett år då aktieportföljen, vår viktigaste avkastningskälla, gav ett negativt bidrag till totalavkastningen på 4,7 procentenheter. Våra fastighetsinvesteringar och övriga onoterade tillgångar samt valutapositioneringen höll emot och skapade det positiva resultatet, säger Kerstin Hessius, VD på Tredje AP-fonden, i sin kommentar.

– Årets resultat visar vikten av en långsiktigt hållbar portfölj med såväl noterade som onoterade tillgångar. Vi välkomnar de nya placeringsreglerna som trädde i kraft vid årsskiftet eftersom de både främjar integrering av hållbarhet och diversifiering av tillgångarna i portföljen.

Vid utgången av året uppgick fondkapitalet till 340,7 (345,2) miljarder kronor.

Fonden framhåller också att man under 2018 uppnådde de fyra hållbarhetsmål som sattes upp 2014, däribland en fördubbling av AP3:s strategiska hållbarhetsinvesteringar som nu uppgår till 28,5  miljarder kronor.

Här kan du som är Sak & Liv Premium-kund ta del av årsredovisningen för AP3 2018.