Etikett: AP2

—5,1 procents avkastning första halvåret för AP2

Andra AP-fonden redovisar en totalavkastning på —5,1 procent för första halvåret i år vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som under samma tid hade en utveckling på —0,1 procent. Det framgår av fondens halvårsredovisning som publicerades på tisdagen. 

Med en avkastning på —5,1 procent ligger Andra AP-fonden sämst till hittills i år av de fyra buffertfonderna AP 1—4. Första AP-fonden hade första halvåret en avkastning på —1,8 procent, Tredje AP-fonden avkastade —0,8 procent och Fjärde AP-fonden —2,5 procent.

– Det globala utbrottet av covid-19 har haft en mycket stor inverkan på utvecklingen av världens värdepappersmarknader och därmed fondens portföljvärde, säger Andra AP-fondens VD Eva Halvarsson i en kommentar.

– I slutet av första halvåret hade finansiella marknader vänt uppåt och de flesta ekonomier börjat återhämta sig. Aktiemarknadsuppgången har i stor utsträckning drivits av tillväxtaktier i teknologisektorn. Det har missgynnat fondens aktieportföljer som undviker att koncentrera alltför betydande innehav i stora bolag och istället överviktar aktier med låg värdering.

Eva Halvarsson påpekar att avkastningen över tid samtidigt överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 6,6 procent. Motsvarande siffra de senaste fem åren är 5,3 procent.

Under första halvåret ökade fonden allokeringen till riskkapitalfonder och utländska fastigheter genom att minska allokeringen till svenska obligationer. Man ökade också andelen kapital allokerat till kinesiska A-aktier.

Fondens totala förvaltningskostnadsprocent uppgick under första halvåret i år till 0,14 vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Vid utgången av första halvåret uppgick fondens kapitalt ill 357,9 miljarder kronor jämfört med 381,3 miljarder kronor vid årsskiftet.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av AP2:s halvårsrapport.


Andra AP-fonden gick back —1,3 procent förra året

Under förra året uppgick avkastningen till –1,3 procent, vilket motsvarar en förlust på —4,3 miljarder kronor. Det framgår av Andra AP-fondens rapport för föregående år. 

Enligt fonden speglar resultatet framförallt en negativ börsutveckling på världens aktiemarknader — men också goda resultat inom onoterade tillgångar som riskkapitalinvesteringar, fastigheter och kinesiska statsobligationer. Fonden konstaterar i sin pressinformation att man, trots 2018 års negativa avkastning, överträffar sitt långsiktiga avkastningsantagande på 4,5 procent. De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning uppgått till 5,8 procent och de senaste tio åren har avkastningen varit 7,7 procent.

– För oss på Andra AP-fonden präglades 2018 av en underliggande stark global ekonomi, men med turbulens på marknaderna på grund av olika geopolitiska utspel, förberedelser för de ändrade placeringsreglerna samt fortsatt integrering av hållbarhet. En viktig del av det senare var att vi implementerade våra egenutvecklade index, med stort fokus på hållbarhetsfaktorer. Vi kommer fortsätta att fokusera på det som är bäst för Sveriges pensionärer genom att vara långsiktiga och uthålliga i vår strategi, samtidigt som vi söker ständiga förbättringar, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, i sin presskommentar.

Vid utgången av 2018 uppgick Andra AP-fondens fondkapital till 334,8 miljarder kronor att jämföra med 345,9 ett år tidigare. Fondkapitalet belastades under året av ett nettoutflöde till pensionssystemet på –6,8 (–7,4) mdkr. Rörelsens förvaltningskostnadsandel låg under perioden på 0,06 (0,06) procent.

År 2017 uppgick avkastningen till 9,0 procent eller 28,8 miljarder kronor.

Här hittar du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium hela årsredovisningen för AP2.