Etikett: AP2

—5,1 procents avkastning första halvåret för AP2

Andra AP-fonden redovisar en totalavkastning på —5,1 procent för första halvåret i år vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som under samma tid hade en utveckling på —0,1 procent. Det framgår av fondens halvårsredovisning som publicerades på tisdagen. 

Med en avkastning på —5,1 procent ligger Andra AP-fonden sämst till hittills i år av de fyra buffertfonderna AP 1—4. Första AP-fonden hade första halvåret en avkastning på —1,8 procent, Tredje AP-fonden avkastade —0,8 procent och Fjärde AP-fonden —2,5 procent.

– Det globala utbrottet av covid-19 har haft en mycket stor inverkan på utvecklingen av världens värdepappersmarknader och därmed fondens portföljvärde, säger Andra AP-fondens VD Eva Halvarsson i en kommentar.

– I slutet av första halvåret hade finansiella marknader vänt uppåt och de flesta ekonomier börjat återhämta sig. Aktiemarknadsuppgången har i stor utsträckning drivits av tillväxtaktier i teknologisektorn. Det har missgynnat fondens aktieportföljer som undviker att koncentrera alltför betydande innehav i stora bolag och istället överviktar aktier med låg värdering.

Eva Halvarsson påpekar att avkastningen över tid samtidigt överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 6,6 procent. Motsvarande siffra de senaste fem åren är 5,3 procent.

Under första halvåret ökade fonden allokeringen till riskkapitalfonder och utländska fastigheter genom att minska allokeringen till svenska obligationer. Man ökade också andelen kapital allokerat till kinesiska A-aktier.

Fondens totala förvaltningskostnadsprocent uppgick under första halvåret i år till 0,14 vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Vid utgången av första halvåret uppgick fondens kapitalt ill 357,9 miljarder kronor jämfört med 381,3 miljarder kronor vid årsskiftet.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av AP2:s halvårsrapport.