Etikett: Mia Liblik

20-årsjubilerande FOLO instiftar hållbarhetspriset Ledstjärnan

Folksam LO Pension, som fyller 20 år i år, instiftar nu hållbarhetspriset Ledstjärnan för den som gör skillnad på sin arbetsplats.

Prissumman är på 50.000 kronor och priset kommer att delas ut vartannat år, med start under hösten 2019. Ett krav för att nomineras är att personen är medlem i ett LO-förbund. Priset går till någon som gjort skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta arbetsvillkor.

— Vi vill lyfta fram människor som visar vägen och verkligen agerar för att göra skillnad, inte bara för sig själv utan för alla. Helt enkelt de personer som i vardagen är ledstjärnor för oss andra, säger Mia Liblik, VD för Folksam LO Pension, i en presskommentar.

FOLO firar 20 år med nya krav på hållbarhet

20-årsjubilerande Folksam LO Pension har beslutat att ställa upp nya tuffare hållbarhetskrav på de fonder som är valbara. Målet är att samtliga fonder ska uppfylla kravet vid årsskiftet.  

I år firar Folksam LO Pension 20 år. Bolaget ägs gemensamt av Folksam Liv och LO med LO-förbunden via LO:s fondhandelsbolag.

När bolaget bildades var idén att erbjuda ett bra alternativ för anställda på SAF-LO-området. I dag har omkring en halv miljon människor valt att pensionsspara i bolagets fondförsäkring. Tillgångarna överstiger 100 miljarder kronor.

— Vi har haft en fin utveckling under de här 20 åren och under årets tredje kvartal passerade vi 100 miljarder i placeringstillgångar. De senaste åren har kundnöjdheten ökat stadigt och vi ser att allt fler väljer Folksam LO Pension, säger VD Mia Liblik i en kommentar.

Bolaget har fattat beslut om att lyfta hållbarhetsarbetet med nya tuffare krav. Avsikten är att alla fonder ska leva upp till dessa krav vid årsskiftet. När arbetet inleddes uppfyllde bara 4 av 30 fonder de nya hållbarhetskriterierna.

— Det viktigaste är att vi har en löpande dialog och det kommer vi att fortsätta ha, om hur man påverkar styrelser och sammansättningen av valberedningar. Vi kan påverka genom att vi är en stor aktör och ha en dialog med fondbolagen vi valt ut, säger Mia Liblik.

Folksam LO Pension ställer krav på hållbarhet i fonderna

Folksam LO Pension genomför just nu en stor satsning på hållbarhetsarbetet. Bland annat ställer man upp nya kriterier för hållbara investeringar med högre krav på fondbolag som förvaltar LO-medlemmarnas pensioner. 

– Vi erbjuder en prisvärd fondförsäkring med långsiktigt god avkastning och ett ansvarsfullt fondutbud. Så det är ett naturligt steg att vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete och driver frågor som våra kunder och LO-medlemmarna tycker är viktiga, säger Mia Liblik, VD för Folksam LO Pension, i en kommentar.

De kundundersökningar som genomförts visar att det är arbetsrättsliga villkor, barnarbete och jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden som engagerar de flesta kunder. Det finns önskemål om att Folksam LO Pension ska påverka företagen att bli bättre inom dessa områden.

När arbetet inleddes var det bara 4 av 30 fonder som uppfyllde de nya tuffare hållbarhetskriterierna, som bland annat ställer krav på att hållbarhet är en del i investeringsprocessen. Planen är att vid årsskiftet ska alla fonder leva upp till de nya kraven. Det ser ut som att de flesta också kommer att göra det, bara några få behöver bytas ut. 

– Hållbarhetsarbetet tar aldrig paus och nästa år kanske vi tar nästa steg och utvecklar kriterierna utifrån vad kunderna vill eller vad som händer i omvärlden. Vi måste alltid följa utvecklingen och som dotterbolag i Folksamgruppen har vi höga krav på oss i hållbarhetsfrågor, säger Mia Liblik.

Mia Liblik ny VD för FOLO – tidigare VD kvar i bolaget

Mia Liblik har utsetts till ny VD för Folksam LO Fondförsäkring AB. Hon tillträder vid årsskiftet. Enligt bolaget följer utnämningen av omvärldsutvecklingen där frågor kring hållbarhet, varumärke och regelverk blivit centrala.

Mia Liblik är i dag tf VD i KPA Pension där hon arbetat i knappt nio år i olika ledande befattningar. Bland annat har hon varit VD i KPA Livförsäkring och ansvarig för KPA Pensions marknadskommunikation, affärs- och produktutveckling och hållbarhetsarbete. Tidigare har hon även varit affärsområdeschef och digital affärsutvecklingschef i kommunikationsbranschen.

Nuvarande VD Robert Lundberg kommer att vara kvar i bolaget och – enligt pressinformationen – fortsätta att bidra med sin särskilda kompetens och sina erfarenheter efter drygt åtta år som vd.

– Det känns bra att lämna över stafettpinnen till Mia i ett läge där bolaget är i toppform och det dessutom är rätt tidpunkt för mig personligen, säger Robert Lundberg i en presskommentar.

Elisabeth Sasse, styrelseordförande för Folksam LO Pension, uttalar sig så här i pressinformationen från Folksam:

– Jag är mycket glad att kunna hälsa Mia Liblik välkommen som ny vd. Jag är övertygad om att hon med sin breda erfarenhet och kompetens kommer att ta Folksam LO Pension till nästa nivå i bolagets utveckling. Jag vet också från vårt tidigare fina samarbete att hennes profil och engagemang är helt rätt för uppdraget.