Etikett: ItP

Collectum: Nu har 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän ITP

Collectum rapporterar att antalet privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP i genomsnitt ökade med 2 100 personer varje månad, till i dag 2,4 miljoner. 

I snitt har 36 nya företag i landet tecknat kollektivavtal varje månad, vilket bland annat innebär att deras anställda får ITP.

– Tjänstepensionen ITP ger mesta möjliga pension för varje krona som arbetsgivaren betalar in. Därför är det glädjande att både antalet försäkrade tjänstemän och antalet anslutna företag stadigt ökar, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

I dag har uppskattningsvis fler än nio av tio svenskar tjänstepension via sin arbetsplats. I vissa branscher där många unga människor jobbar — som IT-, reklam- och spelbranschen — är det dock mer ovanligt än i andra branscher.

Collectum: 74 procent av tjänstemännen gillar ITP-upphandlingar

74 procent av privatanställda tjänstemän tycker det är bra att Collectum väljer ut vilka försäkringsbolag som får förvalta ITP, visar en ny undersökning av Collectum.

Endast 8 procent av tjänstemännen tycker det är ganska eller mycket dåligt, medan 18 procent är osäkra.

– Upphandlingarna gör att pensionsspararna får en tjänstepension i toppklass, även om man inte vill göra egna, aktiva val. Undersökningen visar att en stor majoritet uppskattar den kvalitetssäkring som upphandlingarna ger, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert, i en kommentar.

Tjänstepensionsupphandlingarna genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De nya avtalen gäller från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2023. Tidigare har upphandlingar genomförts 2007, 2010 och 2013.

Undersökningen genomfördes i april 2018 av undersökningsföretaget GfK. 1 000 privatanställda tjänstemän fick frågan: ”Tycker du att det är bra eller dåligt att Collectum väljer ut vilka försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP?” 31 procent svarade ”mycket bra”, 43 procent svarade ”ganska bra”, 5 procent svarade ”ganska dåligt” och 3 procent svarade ”mycket dåligt”. ”Osäker, vet ej” svarade 18 procent.

Här är bolagen som lämnar offert i den nya ITP-upphandlingen!

Sammanlagt 13 försäkringsbolag har inkommit med offerter i den nya ITP-upphandlingen, meddelar Collectum i dag på morgonen.

De 13 bolagen har totalt kommit med sju offerter inom traditionell pensionsförsäkring och tio offerter inom fondförsäkring.

– Det är glädjande att så många försäkringsbolag har lämnat offert. Ett stort intresse skapar goda förutsättningar för att upphandlingen blir bra för pensionsspararna, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum, i en presskommentar.

Upphandlingen avser förvaltare av ITP för perioden 1 oktober 2018 – 30 september 2023. Tre till fem försäkrings­bolag inom traditionell pensionsförsäkring kommer att väljas ut och fem inom fondförsäkring. Avtal med de utvalda försäkringsbolagen ska vara påskrivna första kvartalet 2018. De nya avtalen med pensionsförvaltarna träder sedan i kraft den 1 oktober 2018.

Bolagen som lämnat offert

Traditionell förvaltning
Alecta
AMF
Folksam
Nordea
SEB
Skandia Liv
SPP 

Fondförvaltning
AMF
Danica
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Movestic
Nordea
SEB
Skandia
SPP
Swedbank

Valbara bolag i dag inom traditionell förvaltning är Alecta, AMF, Folksam och Skandia Liv. Det kan noteras att inget av dessa bolag är vinstutdelande. Valbara bolag i dag inom fondförsäkring är AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank.  

 

25 intresseanmälningar för den nya ITP-upphandlingen

Tio bolag inom traditionell pensionsförsäkring och femton bolag inom fondförsäkring har anmält intresse för att delta i den kommande upphandlingen av försäkringsbolag till ITP. Det meddelar Collectum i dag. 

Under hösten genomförs den fjärde upphandlingen av försäkringsbolag för tjänstepensionen ITP. Upphandlingen gäller perioden 1 oktober 2018–30 september 2023. 

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen har skickats till samtliga försäkringsbolag med Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring.

– Vi är glada att så många försäkringsbolag har anmält intresse att delta i den här upphandlingen. Tack vare upphandlingarna får 34 000 arbetsgivare en allt bättre tjänstepensionslösning för sina anställda och 1,8 miljoner tjänstemän får mer att leva på när de går i pension, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på Collectum, i en presskommentar. 

Själva intresseanmälan är inte bindande. De bolag som har anmält sitt intresse kommer att få offertunderlag i början av oktober 2017. De har då oktober månad på sig att skicka in sitt svar.

Under första kvartalet 2018 kommer avtal att vara skrivna med de utvalda försäkringsbolagen.

Collectum har genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare tre gånger tidigare, 2007, 2010 och 2013. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja, skriver Collectum.