Etikett: Avtalspension SAF-LO

Grattis arbetsgivare! Premien för Avtalspension SAF-LO blir 4,3% 2019

Grattis alla arbetsgivare med kollektivanställd personal! Fora meddelar nu att arbetsgivarna även under 2019 kommer att betala en premie för Avtalspension SAF-LO på 4,3 procent. Samtidigt justeras kostnaden för tjänstemännens omställningsförsäkring i TRR Trygghetsrådet ned till 0 procent för arbetsgivare med kollektivavtal.

— I båda fallen kan det röra sig om betydande kostnadsbesparingar för arbetsgivaren, skriver Fora i sin information.

Pensionspremierna och TRR-kostnaden är inte de enda kostnaderna som rabatteras. Sedan tidigare är det beslutat att premierna för Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Föräldrapenningtillägg, FPT, och Försäkring om avgångsbidrag, AGB, ska uppgå till 0 procent för 2019.

När det gäller Avtalspension SAF-LO kommer arbetsgivare under 2019, precis som under 2018, att betala 4,3 procent på de delar av arbetarnas lön som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp, samtidigt som 4,5 procent förs över till den anställdes pensionsförvaltare. Mellanskillnaden tas från ett överskott i kapital för den äldre pensionslösningen STP.

Kostnaden för för TRR Trygghetsrådet sänks under 2019. Försäkringen blir helt kostnadsfri för företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund som tillhör Svenskt Näringsliv. För övriga företag med kollektivavtal sänks priset med 0,3 procentenheter till 0,4 procent av lönen för tjänstemän.

Sänkningen av priset för Avtalspension SAF-LO och TRR Trygghetsrådet gäller från den 1 januari 2019 och genomförs retroaktivt under våren. Beslutet om prissänkningen av Avtalspension SAF-LO har tagits av Svenskt Näringsliv och LO. Beslutet om prissänkning av TRR Trygghetsrådet har tagits av Svenskt Näringsliv och PTK.

Fora skickar ut 2,5 miljoner kuvert med pensionsbesked

Många kuvert blir det.  Nu under våren skickar Fora ut pensionsbesked till alla som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Sammanlagt handlar det om cirka 2,5 miljoner personer. 

Pensionsbeskedet innehåller information om vilken årslön arbetsgivaren har rapporterat, hur värdet av pensionskapitalet har förändrats, vilken pensionsförvaltare man har samt om man har efterlevandeskydd.

Sammantaget handlar det om stora belopp. Under 2016 betalades 16,5 miljarder kronor i premier till tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO. Värdet av de försäkrades kapital i Avtalspension SAF-LO ökade 2016 från 238 miljarder till 317 miljarder kronor. Av detta var 212 miljarder kronor placerade i traditionell försäkring och 105 miljarder kronor i fondförsäkring.

Andelen pensionskapital i traditionell försäkring har enligt Fora ökat från 62 procent år 2015 till 67 procent år 2016.

Svenskt Näringsliv och LO ser över pensioner tillsammans

Svenskt Näringsliv och LO ska nu tillsätta tre arbetsgrupper som ska se över pensions- och försäkringsfrågorna. Det skriver tidningen Arbetet i dag. 

LO har tidigare markerat att man i årets avtalsrörelse vill driva igenom förbättringar i avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

Redan tidigt hösten 2016 skrev LO till Svenskt Näringsliv och begärde förhandlingar om pensions- och försäkringsfrågorna. Ett av kraven handlar om att Avtalspension SAF-LO ska tjänas in under all anställningstid. I dag tjänas Avtalspension SAF-LO in först från 25 års ålder.

Men från arbetsgivarna har man framfört att det behövs en fördjupad analys innan det går att börja förhandla. Därför blir det inga diskussioner om pensioner och försäkringar i årets avtalsrörelse. 

Istället ska nu tre arbetsgrupper tillsättas för att undersöka vissa sakförhållanden, kostnader och administrativa lösningar, skriver Arbetet. Arbetsgrupperna väntas inom kort att få sina direktiv.

Här kan du läsa hela artikeln i Arbetet. 

AMF kan andas ut – fortsätter som icke-val för SAF-LO på obestämd tid

Nu kan AMF andas ut! Svenskt Näringsliv och LO har enats om att låta AMF tillsvidare fortsätta som icke-valsbolag i Avtalspension SAF-LO. Parterna är överens om att överenskommelsen med AMF fortsätter utan tidsbegränsning, tills uppdraget sägs upp. 

Parterna är också överens om att öka informationen kring Avtalspension SAF-LO till dem som inte väljer försäkringsgivare. Detta kommer att ske dels genom särskild information om möjligheten att välja annat försäkringsbolag tillsammans med det årliga pensionsbeskedet från Fora, dels genom en riktad information på hösten varje år. Denna information ges till dem som tjänar in premier och är 35 år eller äldre men har mer än tre år kvar till pensionsåldern enligt Avtalspension SAF-LO.

AMF:s VD Johan Sidenmark ger följande kommentar i ett pressmeddelande:

– Jag är stolt och glad över att AMF får fortsatt förtroende som förval inom avtalsområde SAF-LO. Jag ser beskedet som ett kvitto på att vi har varit framgångsrika i vårt strategiska arbete med att förbättra och förenkla för våra sparare. Men även som en sporre att fortsätta arbetet med att hela tiden bli ännu bättre, genom ett tydligt fokus på vårt kärnuppdrag som pensionsbolag. Vi kommer målmedvetet jobba vidare för att ligga i framkant och kunna erbjuda Sveriges lägsta avgifter och modernaste villkor, och för att säkerställa att även de kunder som har ett begränsat engagemang ska få bästa tänkbara tjänstepension. 

SEB Pension är hemliga tradbolaget i Foras upphandling

SEB Pension och Försäkring AB är det fjärde bolaget som har ansökt om att bli valbart för tradlivförsäkring i den pågående upphandlingen av livbolag för Avtalspension SAF-LO. Det uppger i dag nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner. 

Därmed kommer SEB Pension och Försäkring inom några veckor få en offertförfrågan från Fora. I övrigt har de tre tradlivbolag som är valbara redan i dag ansökt om att även framöver ingå i urvalet av upphandlade bolag. Det handlar om AMF, Alecta och Folksam Liv. 

I teorin kommer SEB Pension och Försäkring att – tillsammans med de tre övriga bolagen – ha möjlighet att utnämnas till ickevalsalternativ. Allt utom att AMF får fortsatt förtroende som ickeval en sensation som skulle skaka om den svenska tjänstepensionsmarknaden i dess grundvalar.  

SEB avstår från att kommentera uppgifterna för Pensioner & Förmåner, men bekräftar att man har som ambition är att vara valbara på så många kryssvalsmarknader som möjligt.