Etikett: FPK

FPK söker ny VD efter Åke Gustafson som går i pension

FPK, Försäkringsbolagens Pensionskassa, söker en ny VD efter Åke Gustafson som kommer att gå i pension senare i år. 

Åke Gustafson har varit anställd vid FPK sedan 2006, och varit VD sedan 2008. Tidigare har han bland annat varit VD för Länsförsäkringar Fondförvaltning.

FPK samarbetar i rekryteringen med rekryteringsbolaget Boyden.

En stor del av FPK:s administration outsourcades år 2000 till Skandikon. FPK har i dag förutom VD två anställda.

På den nya VD:ns lott faller bland annat att lämna in ansökan om registrering som tjänstepensionsbolag.

Här hittar du rekryteringsannonsen för VD-jobbet.

2,9 procents avkastning i FPK under första halvåret

Totalavkastningen på tillgångarna i FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa, uppgick under första halvåret i år till 2,9 procent att jämföra med 2,6 procent första halvåret 2017. Det framgår av kassans delårsrapport som publicerades under måndagen. 

FPK:s premieinkomst sjönk under perioden till 296 (349) miljoner kronor. 

Driftskostnaderna gick ned till 20,5 (23,0) miljoner kronor. 

Marknadsvärdet på placeringstillgångarna steg under perioden till 15,4 (14,5) miljarder kronor. 

FPK förvaltar förmånsbestämda avtalsförsäkringar enligt FTP-planen för personer i försäkringsbranschen. Antalet försäkrade är i dag 26 000 personer. Administrationen är outsourcad till Skandias dotterbolag Skandikon. 

Alternativa placeringar sänkte avkastningen för FPK

FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa, hade under första halvåret en avkastning på 2,6 procent (2,5 procent samma tid 2016). Det förvaltade kapitalet var 14,5 miljarder kronor (13,6 miljarder kronor).

FPK:s aktier och fastigheter avkastade 6,9 respektive 11 procent. Det största tillgångsslaget, räntebärande, avkastade blygsamma 0,6 procent och det minsta, alternativa placeringar, –5,4 procent.

Premieinkomsten var 349 miljoner kronor (352 miljoner kronor). Den kollektiva konsolideringen steg från 117 procent vid årsskiftet till 121 procent vid halvårsskiftet. Solvensgraden har under samma tid stigit från 137 till 140 procent.

Allt enligt FPK:s delårsrapport.