Etikett: Lars Johnsson

Folksam köper fyra fastigheter i Göteborg för 1,6 miljarder kr

Under onsdagen meddelade Folksam att man tecknat avtal med Stena om att förvärva fyra kontorsfastigheter i centrala Göteborg. Fastighetsförvärven har tillsammans ett värde om 1,6 miljarder kronor.

Folksam gjorde sina första fastighetsförvärv i Göteborg i våras, då man förvärvade en kontorsfastighet. 

Det senaste förvärvet avser fyra fastigheter; Gårda 18:21, Gårda 18:25, Gårda 19:7, Stampen 26:2. Bland fastigheterna märks det omskrivna kontorshuset Gröna Skrapan, av Göteborgshumorn döpt till Svartbygget. Gröna Skrapan stod färdig 2010 och är miljöcertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. 

Totalt handlar förvärvet om drygt 36 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsarea. Köpare är både Folksam Liv och Folksam Sak. 

– Dessa fina fastigheter ligger på två av de delmarknader i Göteborg som vi bedömer vara de mest attraktiva för företag och organisationer att finnas i. Investeringen ger oss en bra bas för fortsatt expansion och engagemang när det gäller kontor i Göteborg. Folksams kunder får med denna investering en god riskjusterad avkastning och därmed en långsiktigt trygg avkastning, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet, i en presskommentar.

Den totala förvaltade fastighetsportföljen i Folksamgruppen är idag värd omkring 33 miljarder kronor. Målet är att ytterligare öka fastighetstillgångarna under de närmaste åren.

KPA köper Copper Building i centrala Stockholm

KPA Pensionsförsäkring har köpt tomträtten till kontorsfastigheten Duvan 6 i centrala Stockholm, som den tidigare ägare Mengus marknadsfört under namnet Copper Building.

Duvan 6 är en kontorsfastighet om cirka 9 700 kvadratmeter. Fastigheten ligger nära Centralstationen. Polisförbundet, KFO och Svenska kyrkan är några av hyresgästerna. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

– Det är glädjande att vi får möjligheten att förvärva denna kontorsbyggnad i de mest centrala delarna av Stockholm där efterfrågan på kontor är mycket god och dessutom ökar. Läget måste vara ett av Sveriges bästa för kontor, säger Lars Johnsson chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet, i en presskommentar.

Värdet av Folksamgruppens fastigheter uppgår idag till omkring 24 miljarder kronor. Avsikten är att under de närmaste åren öka fastighetstillgångarna med 10 miljarder kronor. Enligt Folksam har man i och med detta förvärv kommit mer än halvvägs i det arbetet.

Go West! Folksam köper fastighet för 330 Mkr i Göteborg

För första gången satsar Folksam på en fastighetsinvestering i Göteborg! Folksam Sak förvärvar kontorsfastigheten Stampen 6:17 för 330 miljoner kronor. 

Den centralt belägna fastigheten är på 7 500 kvadratmeter och har flera kontors- och butikshyresgäster. Säljare är Elof Hansson Fastigheter AB, som just nu genomför en omfattande uppgradering inför Folksams tillträde i maj. 

– Det här är en attraktiv fastighet i ett område under stark utveckling. Den kommer att ge god riskjusterad avkastning och kunna hållas uthyrd oavsett konjunkturläge. Det är bra att vi i Folksamgruppen nu etablerar oss i Göteborg, vars fastighetsmarknad historiskt uppvisat mycket stark totalavkastning. Investeringen passar väl in i vårt engagemang för att värna en långsiktigt trygg avkastning till kunderna, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet, i en presskommentar.

Folksamgruppen äger idag fastigheter för närmare 26 miljarder kronor och har som ett uttalat mål att kraftigt öka fastighetstillgångarna under de närmaste åren.

KPA Pension bygger 40 nya hyreslägenheter i Malmö

Nästa år går det att hyra en nybyggd lägenhet i Malmö av KPA Pension. KPA och Skanska har påbörjat bygget av 40 hyreslägenheter i Sorgenfri. 

Det planerade bostadshuset blir sex våningar högt och väntas stå klart i maj nästa år.

Det är det första av totalt fem projekt i Malmö som Skanska Hyresbostäder kommer att genomföra tillsammans med Folksamgruppen.

– Det är glädjande att KPA Pension kan bidra till fler hyresbostäder på bostadsmarknaden, samtidigt som vi förvaltar kundernas pensionspengar på ett tryggt och etiskt sätt, säger Lars Johnsson, som ansvarar för Folksamgruppens fastighetsverksamhet, i en presskommentar.

Skanska Hyresbostäder är en nystartad verksamhet som utvecklar och bygger hyresbostäder. Målet är att bygga 600 hyresbostäder om året i hela landet.