Etikett: Marcus Blomberg

AMF:s avkastning 7,3 % – uppåt för fastigheter och infrastruktur

AMF:s totalavkastning steg under förra året till 7,3 (5,3) procent. Det rapporterar AMF i dag på morgonen.

– Vi lämnar ett händelserikt och för AMF mycket positivt år bakom oss. Vi har levererat hög avkastning till våra fyra miljoner sparare, fått förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare, förenklat för nästan tre miljoner kunder genom att införa enhetliga villkor för deras försäkringar, och halverat avgiften för den genomsnittlige kärnkunden. Att skapa bra och uthålliga pensioner med god avkastning är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras pensioner på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om de gör ett aktivt val eller inte, säger AMF:s VD Johan Sidenmark i en presskommentar.

Enligt Marcus Blomberg, tillförordnad kapitalförvaltningschef AMF, har AMF:s investeringar i fastigheter och infrastruktur gett en mycket god avkastning under 2016, samtidigt som avkastningen på aktier också var riktigt bra. Han framhåller samtidigt att det inte är rimligt att förvänta sig att de senaste årens avkastningsnivåer kommer att hålla i sig över tid.

Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, och 6,4 procent för de senaste tio åren.

Under det senaste kvartalet uppgick förvaltningskostnaden i AMF för traditionell försäkring till 0,12 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,0 (16,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,1 (3,1) miljarder kronor. AMF påminner också om att man under förra året sänkte avgifterna med 300 miljoner kronor. 20,3 miljarder kronor avsattes till att höja garantierna för AMF:s kunder inom Avtalsområde SAF-LO. AMF framhåller att man även efter garantiförstärkningen har högsta solvens bland jämförbara bolag, 190 (211) procent.

Marcus Blomberg utsedd till tf kapitalförvaltningschef i AMF

AMF meddelade i dag att Marcus Blomberg är tillförordnad kapitalförvaltningschef i AMF. Han tar därmed med omedelbar verkan över ansvaret efter avgående Peder Hasslev, som nästa år blir vd för det nya statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB.

Marcus Blomberg arbetar sedan 2013 som allokeringschef och chef för infrastruktur och fastigheter på AMF.

Tidigare har han varit allokeringschef och stf CIO på Länsförsäkringar.

Han har även en bakgrund som förvaltare och nordenansvarig för kvantitativ analys på Alfred Berg.

– Marcus är en uppskattad chef, en duktig förvaltare och en skarp analytiker. Han är en skicklig strateg som tänker klokt och långsiktigt. Under sina år på AMF har Marcus gjort viktiga insatser för att utveckla och vässa vår kapitalförvaltning. Jag är övertygad om att han kommer att axla det nya ansvaret som tillförordnad kapitalförvaltningschef på ett utmärkt sätt, säger Johan Sidenmark som är VD för AMF, i ett pressmeddelande.

Marcus Blomberg tar i och med utnämningen även plats i AMFs ledningsgrupp.

Processen för att rekrytera en ordinarie chef för AMFs kapitalförvaltning pågår.