Etikett: Marcus Blomberg

AMF:s avkastning 7,3 % – uppåt för fastigheter och infrastruktur

AMF:s totalavkastning steg under förra året till 7,3 (5,3) procent. Det rapporterar AMF i dag på morgonen.

– Vi lämnar ett händelserikt och för AMF mycket positivt år bakom oss. Vi har levererat hög avkastning till våra fyra miljoner sparare, fått förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare, förenklat för nästan tre miljoner kunder genom att införa enhetliga villkor för deras försäkringar, och halverat avgiften för den genomsnittlige kärnkunden. Att skapa bra och uthålliga pensioner med god avkastning är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras pensioner på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om de gör ett aktivt val eller inte, säger AMF:s VD Johan Sidenmark i en presskommentar.

Enligt Marcus Blomberg, tillförordnad kapitalförvaltningschef AMF, har AMF:s investeringar i fastigheter och infrastruktur gett en mycket god avkastning under 2016, samtidigt som avkastningen på aktier också var riktigt bra. Han framhåller samtidigt att det inte är rimligt att förvänta sig att de senaste årens avkastningsnivåer kommer att hålla i sig över tid.

Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, och 6,4 procent för de senaste tio åren.

Under det senaste kvartalet uppgick förvaltningskostnaden i AMF för traditionell försäkring till 0,12 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,0 (16,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,1 (3,1) miljarder kronor. AMF påminner också om att man under förra året sänkte avgifterna med 300 miljoner kronor. 20,3 miljarder kronor avsattes till att höja garantierna för AMF:s kunder inom Avtalsområde SAF-LO. AMF framhåller att man även efter garantiförstärkningen har högsta solvens bland jämförbara bolag, 190 (211) procent.