Etikett: Obligation

If ger ut miljardlån av obligationer på börsen i Luxemburg

If har genomfört en obligationsemission på 1 miljard kronor. Obligationerna löper med en rörlig ränta på 2,75 procent över tremånaders-Stibor, och är noterade på börsen i Luxemburg. 

Obligationerna kan räknas in If-gruppens kapitalbas som tier-1 kapital i enlighet med Solvens 2-regelverket.

Obligationerna har ingen förfallodag och ingen rätt till förtidsinlösen under de första fem åren. 

Advokatfirman Vinge har biträtt If Holding vid utgivande av lånet,. Arrangörsbankerna har företrätts av Clifford Chance och Hammarskiöld & Co.