Etikett: Stockholms stad

Vill du försäkra 1 570 bilar i Stockholms stad?

Stockholms stad har gått upp i en upphandling av motorfordonsförsäkring. Totalt är det 1 570 fordon som ska försäkras. 

De 1 570 fordonen är samtliga registrerade och oregistrerade fordon ägda av koncernens bolag, förvaltningar eller stiftelser.

Försäkringsupphandlingen hanteras av Stockholms stads captivebolag S:t Erik Försäkring AB.

Senast den 26 januari ska anbud vara inlämnade.  

Här kan du läsa mer om upphandlingen.