Etikett: Peab

KoV-kritik mot Peabs villkor om byggfelsförsäkring och besiktning

Konsumentverket har reagerat på en formulering i sina avtalsvillkor när det gäller entreprenadkontrakt för småhusfastigheter. Enligt Peabs villkor ska opartisk besiktningsman utses tillsammans med Gar-Bo Försäkring AB, som står för byggfelsförsäkringen. En sådan formulering är inte tillåten, menar Konsumentverket.  

Enligt Konsumentverket kan villkoret strida mot bestämmelserna i konsumenttjänstlagen där det sägs att det i första hand är konsumenten som ska utse besiktningsman. Avtalsvillkoret kan därmed vara oskäligt, menar Konsumentverket.

Av skrivelsen framgår att Konsumentverket redan tidigare har granskat Peabs standardvillkor för småhusentreprenader och då framfört anmärkningar på bland annat villkoret om besiktning stadgar att Peab förbehöll sig rätten att bestämma besiktningsman, i samförstånd med försäkringsbolag för den då gällande byggfelsförsäkringen.

Peab bereds nu tillfälle att inkomma med svar på skrivelsen från Konsumentverket innan något beslut fattas i ärendet.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av skrivelsen från Konsumentverket. 

10 500 anställda i Peab ansluts till Max Storkund

Max Matthiessen meddelar att Peab valt att ansluta sig till Max Storkund. Avtalet inkluderar rådgivning om pensioner till 10 500 medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO .

Max Storkund är Max Matthiessens senaste storkundsupphandling för Sveriges största arbetsgivare. Ett flertal digitala verktyg ingår i tjänsteutbudet, däribland digital rådgivning, privattjänsten och applikationen Mina Sidor.

– Det var viktigt för oss att på ett effektivt sätt möta Peabs behov av en komplett tjänst till sina medarbetare, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen, i en presskommentar.

– Genom våra digitala verktyg och olika kommunikationskanaler kan vi väcka intresse och sprida viktig kunskap till medarbetarna. Det kan röra sig om push-notiser, förinspelade röstmeddelanden, videosamtal, pensionsskolor eller annat genomförandestöd. På det sättet ser vi till att de viktiga valen kring tjänstepensionen blir gjorda.

De av Peabs medarbetare som tecknat alternativ ITP och/eller löneväxling, har sedan början av 2000-talet omfattats av upphandlade pensionsvillkor. Företaget har nu beslutat sig för pensionsrådgivning och förmånslösningar till alla medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO.