Etikett: Lisa halvorsen

Konsumenternas: Skolornas barnförsäkringar är otillräckliga

Skolförsäkringen är inte ett tillräckligt försäkringsskydd för barnen, eftersom det bara är en olycksfallsförsäkring. Det påpekar Konsumenternas Försäkringsbyrå i ett inlägg på sin hemsida.  

– De flesta barn som drabbas av svåra, livslånga handikapp gör det på grund av sjukdom och inte på grund av olycksfall. Därför bör man som förälder teckna en privat barnförsäkring som komplement. En barnförsäkring kan ge ersättning både vid sjukdom och olycksfall, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här kan du ta del av Konsumenternas Försäkringsbyrås sammanställning av olika barnförsäkringar.