Etikett: Magnus ekesund

Husqvarnas svenska captive har fattat beslut om likvidation

Husqvarnas svenska captivebolag Husqvarna Försäkringsaktiebolag har beslutat om likvidation. Likvidationen registrerades den 6 september. Okända borgenärer kan anmäla sig senast den 6 mars nästa år. 

Det ligger knappast ligger någon stor dramatik bakom beslutet om likvidation.

Bolaget har varit vilande sedan år 2006 och förberedelser för likvidation inleddes förra året. Premieintäkten och resultatet har varit 0 de senaste åren. 

Befintliga återförsäkringsavtal kommer att överlåtas till Husqvarnas captivebolag i USA. 

Likvidator är advokat Jan Gerdén. VD fram till likvidationsbeslutet har varit Husqvarnas Group Treasurer Magnus Ekesund. Aon har varit ansvarig för captive management som administration, bokföring och myndighetsrapportering. 

Bolagets placeringstillgångar uppgick vid utgången av 2017 till 389,3 miljoner kronor. 

De senaste åren har en rad svenska försäkringsbolag fattat beslut om avveckling. Bland de aktörer som har försvunnit från försäkringsmarknaden finns Svevia Försäkring, SJ Försäkring, SABO Försäkring, Viator, Fjällförsäkringar, Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti, VFF Fondförsäkring, Stora Enso Försäkringsaktiebolag och Södra Skogsägarnas Försäkring.