Etikett: Malin Hederström

Alfa Laval väljer FörsäkringsGirot för pensionshantering

FörsäkringsGirot meddelar i dag att Alfa Laval kommer att använda sig av företagets tjänster som ny pensions- och försäkringsadministratör.

I ett första steg ska FörsäkringsGirot genomföra en genomlysning av Alfa Lavals tjänstepensioner. Detta syftar till att resultera i en nulägesrapport.

I framtiden innebär samarbetet med FörsäkringsGirot att avvikelser i rapporteringen fångas upp genom en extra kontrollfunktion, som ska säkerställa att Alfa Laval har rätt avsättning för de anställdas tjänstepensioner.

– Administrationen av de anställdas löner, tjänstepensioner och försäkringar är idag tidskrävande. Vi vill på ett smidigt sätt genom en extra kontrollfunktion säkerställa att vi betalar rätt premie för våra anställda och samtidigt få en smidigare hantering av tjänstepensionen. En stor fördel är att vi därmed kan få en bra överblick på de kostnader vi har för våra anställdas tjänstepensioner samt också spåra premieavsättningarna historiskt, säger Malin Hederström, Employee Relations Partner på Alfa Laval, i en presskommentar.

– Vi kommer att spara väldigt mycket tid på att effektivisera våra processer kring tjänstepensionen med hjälp av FörsäkringsGirot. Vi har letat efter en samarbetspartner som kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp kring administrationen av våra anställdas tjänstepensioner.