Etikett: Maxima Finans & Försäkringsmäklare AB

Missnöjd kund stämmer förmedlarbolag på 116 000 kr

En privatperson har stämt ett försäkringsförmedlarföretag i Malmö på 116 000 kronor. 

Enligt stämningsansökan till Malmö tingsrätt hade kunden kontakt med förmedlarbolaget för första gången år 2002. Han fick då rådet att placera pengar i brittiska Friends Provident.

År 2015 fick han rådet från en anställd vid förmedlarföretaget att ta ut sina pengar från Friends Provident och istället investera i två olika värdepappersfonder; J & O Global Forestry Fund och USA Blue Chips 10 Portfolio. Två år senare fick han besked om att investeringen på cirka 100 000 kronor i fonden USA Blue Chips 10 Portfolio nu var helt värdelös.

Kunden vände sig då till Allmänna Reklamationsnämnden som beslutade att rekommendera förmedlarbolaget att betala ut 100 000 kronor till kunden, plus de 16 000 kronor som det kostade kunden i avgifter att ta ut pengarna från Friends Provident. Bakgrunden till beslutet var bland annat brister i förmedlarens rådgivning och dokumentation.

Några pengar har dock inte betalats tillbaka, och kunden har därför valt att gå till domstol med ärendet.

Enligt stämningsansökan har förmedlarbolaget inte haft någon registrering som förmedlare vid Finansinspektionen.

Förmedlarbolaget har meddelat domstolen att man bestrider käromålet i sin helhet och begärt att få anstånd med att utveckla sitt svaromål.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av hela domen.