Etikett: Malmö tingsrätt

Villkorlig dom efter försök till försäkringsbedrägeri mot LF Skåne

En 44-årig man har dömts till villkorlig dom vid Malmö tingsrätt efter ett försök till försäkringsbedrägeri riktat mot Länsförsäkringar Skåne. Mannen hävdade att han blivit bestulen på smycken och guldföremål värda 115 000 kronor. 

Försöket till försäkringsbedrägeri skedde i samband med ett inbrott i stadsdelen Limhamn i Malmö i mars 2014. I ett första skede uppgav försäkringstagaren att det vid inbrottet stulits en iPad och fyra pass. Senare kompletterade han sin skadeanmälan med att det också stulits smycken och guldföremål värda drygt 300 000 kronor.

Taket för ersättning av stulna smycken och guldföremål ligger på 100 000 kronor för hemförsäkringen. Länsförsäkringar Skåne begärde och fick in kvitton på smycken till ett belopp av 115 000 kronor. Men när ett av kvittona jämfördes med kvittorullar för den butik där inköpet skulle ha skett, visade det sig att de inte stämde överens.

Länsförsäkringar begärde efter en tid även in foton på de smycken och guldföremål som stulits. Försäkringstagaren skickade över foton — men en bildanalys visade att fem av de inskickade bilderna hade tagits i oktober 2014, det vill säga cirka sex månader efter att inbrottet ägde rum.

Mannen döms nu för bedrägeri till villkorlig dom samt att betala 800 kronor till brottsoffersfonden. Så här skriver domstolen i sin motivering till påföljden:

— I detta fall präglas gärningen av en viss förslagenhet och beloppet ifråga är långt från obetydligt. Trots detta är omständigheterna inte sådana att påföljden måste bestämmas till fängelse. Med hänsyn till straffvärdet, att M.H. lever under ordnande förhållanden och att gärningen framstår som en engångsföreteelse finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom.

44-åringen har även stämt Länsförsäkringar Skåne i ett separat tvistemål för att få ut försäkringsersättningen.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium klicka för att ta del av domen.