Etikett: Försäkringsbedrägeri

Försäkringsbolagens utredningar av bedrägerier ökade med 7 %

Förra året genomfördes 7 462 utredningar om försäkringsbedrägerier av de svenska sakförsäkringsbolagen, visar statistik från Larmtjänst och Svensk Försäkring. Detta motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med föregående år.

Försäkringsbolagens utredningar ledde till att bolagen under förra året avböjde utbetalningar till ett värde av 480 miljoner kronor. Försäkringsbedrägerier är ett brott med höga mörkertal och uppskattningen är att försäkringsbedrägerier kostar 3—6 miljarder kronor per år.

Samtidigt som antalet utredningar av försäkringsbedrägerier ökade under förra året, visar statistiken att antalet polisanmälningar från försäkringsbolagen har sjunkit. Antalet polisanmälningar sjönk förra året med 16 procent till 318 stycken. Även summan av bolagens nekade skadeersättningar sjönk något. Minskningen uppgick här till 2,4 procent.

Försök till försäkringsbedrägerier avslöjas främst inom hem-/villaförsäkring, reseförsäkring och motorförsäkring. Inom hem-/villaförsäkring  och reseförsäkring avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 159 miljoner kronor medan det inom motorskador avslöjades misstänkta bedrägerier till ett värde av 145 miljoner kronor.

Ett område av försäkringsbedrägerier som branschen arbetat aktivt med under senare tid är arrangerade trafikolyckor. Försäkringsbolagen gjorde förra året 190 fördjupade bedrägeriutredningar av trafikolyckor som misstänktes vara arrangerade. De utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut ersättning för 166 trafikolyckor till ett uppskattat värde av drygt 9,5 miljoner kronor.

— En stor andel av de misstänkta bedrägerierna inträffade i västra Sverige där man också tidigare haft problem med denna typ av bedrägerier, säger Larmtjänsts VD Mats Galvenius i en kommentar.

Här hittar du hela rapporten om försäkringsbedrägerier från Larmtjänst och Svensk Försäkring.

Villkorlig dom efter försök till försäkringsbedrägeri mot LF Skåne

En 44-årig man har dömts till villkorlig dom vid Malmö tingsrätt efter ett försök till försäkringsbedrägeri riktat mot Länsförsäkringar Skåne. Mannen hävdade att han blivit bestulen på smycken och guldföremål värda 115 000 kronor. 

Försöket till försäkringsbedrägeri skedde i samband med ett inbrott i stadsdelen Limhamn i Malmö i mars 2014. I ett första skede uppgav försäkringstagaren att det vid inbrottet stulits en iPad och fyra pass. Senare kompletterade han sin skadeanmälan med att det också stulits smycken och guldföremål värda drygt 300 000 kronor.

Taket för ersättning av stulna smycken och guldföremål ligger på 100 000 kronor för hemförsäkringen. Länsförsäkringar Skåne begärde och fick in kvitton på smycken till ett belopp av 115 000 kronor. Men när ett av kvittona jämfördes med kvittorullar för den butik där inköpet skulle ha skett, visade det sig att de inte stämde överens.

Länsförsäkringar begärde efter en tid även in foton på de smycken och guldföremål som stulits. Försäkringstagaren skickade över foton — men en bildanalys visade att fem av de inskickade bilderna hade tagits i oktober 2014, det vill säga cirka sex månader efter att inbrottet ägde rum.

Mannen döms nu för bedrägeri till villkorlig dom samt att betala 800 kronor till brottsoffersfonden. Så här skriver domstolen i sin motivering till påföljden:

— I detta fall präglas gärningen av en viss förslagenhet och beloppet ifråga är långt från obetydligt. Trots detta är omständigheterna inte sådana att påföljden måste bestämmas till fängelse. Med hänsyn till straffvärdet, att M.H. lever under ordnande förhållanden och att gärningen framstår som en engångsföreteelse finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom.

44-åringen har även stämt Länsförsäkringar Skåne i ett separat tvistemål för att få ut försäkringsersättningen.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium klicka för att ta del av domen. 

Stoppa tjuven! Allt fler vill anmäla försäkringsbedrägerier

Nästan varannan svensk – 47 procent – kan tänka sig att anmäla en person som begått ett försäkringsbedrägeri. Det framgår i en undersökning av allmänhetens attityder till försäkringsbedrägerier.

Vid tidigare liknande undersökningar har andelen som är benägna att anmäla bedrägerier legat lägre: 

Vid en mätning 2013 svarade 40 procent att de kunde tänka sig att anmäla försäkringsbedrägerier. År 2014 svarade 44 procent att de kunde tänka sig att anmäla.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Larmtjänst under perioden 27 oktober–2 november 2016. Undersökningen är gjord på ett riksrepresentativt urval av personer i åldersgruppen 18–79 år. Totalt genomfördes 1 031 intervjuer.

Här kan du ta del av hela undersökningen.