Etikett: uppsala tingsrätt

Brottsanmälan efter konkurs i förmedlarföretag i Uppland

Konkursförvaltaren i ett tidigare försäkringsförmedlarbolag, som försatts i konkurs, har lämnat in en anmälan om misstänkt brott i företaget. 

Förvaltaren skriver i en inlaga till Uppsala tingsrätt att det inte har varit möjligt att nå kontakt med företagets tidigare ställföreträdare. Det har heller inte varit möjligt för förvaltaren att ta del av någon bokföring i företaget, som tidigare har varit registrerat som försäkringsförmedlare vid Finansinspektionen. 

Konkursfo¨rvaltningen har därför anmält misstanke om bokföringsbrott till Ekobrottsmyndigheten.

I konkursboet fanns tillgångar på 277 kronor och skulder på 545 998 kronor. 

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av inlagan till Uppsala tingsrätt.