Etikett: Länsförsäkringar Skåne

Villkorlig dom efter försök till försäkringsbedrägeri mot LF Skåne

En 44-årig man har dömts till villkorlig dom vid Malmö tingsrätt efter ett försök till försäkringsbedrägeri riktat mot Länsförsäkringar Skåne. Mannen hävdade att han blivit bestulen på smycken och guldföremål värda 115 000 kronor. 

Försöket till försäkringsbedrägeri skedde i samband med ett inbrott i stadsdelen Limhamn i Malmö i mars 2014. I ett första skede uppgav försäkringstagaren att det vid inbrottet stulits en iPad och fyra pass. Senare kompletterade han sin skadeanmälan med att det också stulits smycken och guldföremål värda drygt 300 000 kronor.

Taket för ersättning av stulna smycken och guldföremål ligger på 100 000 kronor för hemförsäkringen. Länsförsäkringar Skåne begärde och fick in kvitton på smycken till ett belopp av 115 000 kronor. Men när ett av kvittona jämfördes med kvittorullar för den butik där inköpet skulle ha skett, visade det sig att de inte stämde överens.

Länsförsäkringar begärde efter en tid även in foton på de smycken och guldföremål som stulits. Försäkringstagaren skickade över foton — men en bildanalys visade att fem av de inskickade bilderna hade tagits i oktober 2014, det vill säga cirka sex månader efter att inbrottet ägde rum.

Mannen döms nu för bedrägeri till villkorlig dom samt att betala 800 kronor till brottsoffersfonden. Så här skriver domstolen i sin motivering till påföljden:

— I detta fall präglas gärningen av en viss förslagenhet och beloppet ifråga är långt från obetydligt. Trots detta är omständigheterna inte sådana att påföljden måste bestämmas till fängelse. Med hänsyn till straffvärdet, att M.H. lever under ordnande förhållanden och att gärningen framstår som en engångsföreteelse finns förutsättningar att bestämma påföljden till villkorlig dom.

44-åringen har även stämt Länsförsäkringar Skåne i ett separat tvistemål för att få ut försäkringsersättningen.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium klicka för att ta del av domen. 

ARN: Två bilreparationer kan bero på en och samma skada

Nej, det ska inte betalas två självrisker för två olika slags fel, eftersom båda felen kunde bero på samma skadehändelse. Det konstaterar Allmänna reklamationsnämnden och uppmanar Länsförsäkringar Skåne att betala 5 000 kronor i självrisk till försäkringstagaren. 

En försäkringstagare i Länsförsäkringar Skåne lämnade in sin bil på verkstad förra året. Bilen skakade, det kom svart rök ur avgasröret och motorlampan tändes. 

Verkstaden åtgärdade problemen genom att byta ut kamkedjan. Men det räckte uppenbarligen inte, för problemen kvarstod även efter reparationen. Bilen undersöktes på nytt och verkstaden konstaterade att även en ventil och en sensor behövde bytas. 

Men Länsförsäkringar Skåne menade då att det handlade om två olika skadehändelser eftersom det handlade om två olika slags fel på bilen – ett mekaniskt och ett elektroniskt. Därför skulle det också bli två självrisker för de två reparationstillfällena. 

Försäkringstagaren vände sig då till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden skriver i sitt beslut att det inte kan uteslutas att båda felen orsakats av samma skadehändelse. Försäkringsbolaget har därför inte rätt att ta ut två självrisker, menar nämnden. 

– Det förhållandet att det andra felet upptäcktes omedelbart efter det att det första felet åtgärdats talar för att det uppstått vid samma skadetillfälle som det första felet. Nämnden anser därför att det bör ankomma på försäkringsbolaget att ge in bevisning till stöd för påståendet att felen saknar samband. Någon sådan bevisning har inte getts in till nämnden, skriver Allmänna reklamationsnämnden i sitt beslut.

LF Skåne vann i HD om miljonskadestånd för tioåring

Högsta domstolen har bestämt att Länsförsäkringar Skåne har rätt till ett skadestånd på 3,2 miljoner kronor från en pojke som tänt eld på ett stall. Pojken var tio år när branden inträffade. 

I augusti 2007 lekte den då tioårige Jonny med tändstickor i ett stall på Häckeberga Säteri i Skåne, och orsakade en omfattande brand. 

Fastigheten var försäkrad i Länsförsäkringar Skåne, som betalade ut försäkringsersättning . Länsförsäkringar väckte därefter talan mot Jonny för att få ett skadestånd motsvarande försäkringsersättningen. Kravet mot Jonny var från början på 3,8 miljoner kronor.

Jonny menade att Länsförsäkringar krävde för mycket pengar, och ville inte stå för mer än 1,5 miljoner kronor.  

Tvisten avgjordes i veckan i Högsta domstolen, och där gick Länsförsäkringar Skånes linje i princip segrande. Jonny ska därför betala 3,2 miljoner kronor i skadestånd. Jonnys hade vid branden en ansvarsförsäkring i Folksam, som kan komma att täcka beloppet. 

Fotnot: Namnet Jonny är fingerat.