Etikett: Anders grånäs

Dalarnas räknar med att dela ut en kvarts miljard i återbäring

Dalarnas Försäkringsbolag räknar med att kunna dela ut upp emot 250 miljoner kronor i återbäring till sina kunder under året. Det framgår av bokslutskommunikén från bolaget. 

Av bokslutskommunikén framgår att koncernens resultat före skatt uppgick till 594 (419) miljoner kronor, efter avsättningar till återbäring om 70 (120) miljoner kronor. Antalet kunder ökade under året till 175 799 (172 205).

Finansrörelsens resultat uppgick enligt bokslutskommunikén till 639 (502) miljoner kronor. I bokslutskommunikén framgår ingen information om försäkringsrörelsens resultat, men med tanke på att finansrörelsens resultat överstiger koncernens resultat kan man sluta sig till att försäkringsrörelsen bör ha uppvisat ett negativt resultat. 

Bolaget lyfter i sin bokslutskommuniké fram några olika ljuspunkter under året. En av dem är Dalarnas Villa, ett projekt tillsammans med externa aktörer för att skapa en brand-, inbrotts- och vattenskadesäker villa med fokus på hållbarhet och framtida underhåll.

– Vi har lagt ännu ett starkt år bakom oss, med bidrag från alla verksamhetsgrenar. Vi har varit förskonade från riktigt omfattande skador, samtidigt som nya kunder strömmat till. Det gäller i ännu högre grad vår bank, där nu även lönsamheten ökar. Vårt förvaltade kapital har också haft en god utveckling, trots begränsat risktagande. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas och vara ett starkt lokalt alternativ, säger bolagets VD Anders Grånäs i sin bokslutskommentar. 

Dalarnas tar över hus vid Vasaloppsmålet

Dalarnas Försäkringsbolag meddelar att man har förvärvat fastigheten på Klocktorget vid Vasaloppsmålet i centrala Mora.

Den tidigare industribyggnaden från förra sekelskiftet kommer att renoveras. Bolagets Morakontor med försäkring, bank och fastighetsförmedling kommer att flytta in när ombyggnaden är klar om ungefär ett år.

– Vi satsar på våra lokala kontor i Dalarna, säger VD Anders Grånäs i en kommentar.

– Nu behöver vi större lokaler här i Mora och väljer att investera i den här fastigheten för att få mer ändamålsenliga lokaler för både kunder och medarbetare. Morakontoret är en knutpunkt för våra kunder i hela norra Dalarna.

På Dalarnas Försäkringsbolags lokala kontor i Mora finns 18 medarbetare samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med 5 medarbetare.

De äldsta delarna av fastigheten uppfördes för Mattsons Mekaniska Verkstad under åren 1897–1898. Byggnaden är en av Morastrands första industribyggnader. 

På 1970-talet kom hela byggnaden att bli järnhandel. Exempel på verksamheter efter järnhandeln är sportbutik, gym, bingo, diskotek, underklädesbutik, galleria, utställningslokal, restauranger såsom Järnet och Sportbar.