Etikett: tomas eriksson

Fyra nya länsbolag går in som ägare i Humlegården Fastigheter

Humlegården Fastigheter – Länsförsäkringars fastighetsbolag – har fått in fyra nya länsbolag som ägare. Därmed är samtliga länsbolag i länsförsäkringar delägare i Humlegården. 

Ägandet breddas genom en riktad nyemission till Länsförsäkringar Skaraborg, Länsförsäkringar Västerbotten och Länsförsäkringar Gävleborg. Nyemissionen ger Humlegården ett sammanlagt kapitaltillskott om 250 miljoner kronor.  Länsförsäkringar Stockholm kommer in som ny ägare genom att förvärva aktier från befintliga ägare.

– Att alla 23 länsbolag samt Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak nu är aktieägare är glädjande och ett tecken på Humlegårdens attraktivitet som placering. Bolaget fokuserar på att leverera en långsiktig, stabil tillväxt och har ett tydligt fokus på kassaflöde samtidigt som vi också aktivt söker nya möjligheter till förvärv och projekt, säger Tomas Eriksson, styrelseordförande för Humlegården Fastigheter, i en presskommentar.

PwC har agerat finansiell rådgivare och Roschier har agerat juridisk rådgivare.