Etikett: svenskt Kvalitetsindex

Bolånekunderna är mest nöjda med LF Bank och Skandiabanken

Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken ligger i topp när kunderna får bedöma hur nöjda de är med olika aktörer på bolånemarknaden. Det visar den senaste kundnöjdhetsmätningen från Svenskt Kvalitetsindex.

Mätningen som presenteras i dag på morgonen visar hur nöjda privatkunderna är med bolån, sparande och privatlån. Dessutom har man undersökt kundnöjdheten bland företagskunder när det gäller fastighetslån. Överlag är det de mindre nischaktörerna som kommer ut bäst när det gäller privatkundernas betyg.

• I kategorin Bolån ligger Länsförsäkringar Bank i topp, följd av Skandia och SBAB.

• När det gäller Sparande toppar Avanza Bank, med Länsförsäkringar Bank som två. Därefter kommer gruppen ”övriga banker”, följd av Nordnet.

• Privatlån toppas av ICA Banken med Ikano Bank och Marginalen Bank som tvåa respektive trea.

• Företagskunders fastighetslån har SBAB som vinnare, med gruppen ”övriga banker” som tvåa och Handelsbanken som trea. Därefter kommer Swedbank.

Katarina Wetterholm, privatmarknadschef på Länsförsäkringar Jönköping, ger följande kommentar för Länsförsäkringars räkning när det gäller bolånebetyget:

– Att vi återigen har nöjda bolånekunderna visar på att vår kundnära och lokala modell än en gång visar sig framgångsrik när kunderna får säga sitt. Det är mycket glädjande att vi lever upp till våra kunders förväntan.

SKI skriver i sin analys att det överlag är tydligt att personlig service får höga betyg av kunderna, vilken skulle kunna ses som en varning för alltför långtgående digitalisering.

– Vi har ju sett en förflyttning mot digitala, nischade tjänster men årets resultat tyder på att pendeln kanske håller på att svänga tillbaka, säger Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar.

Här kan du läsa mer om SKI-mätningen. 

LF och Skandia har nöjdast kunder – Söderberg bäst bland förmedlare

Länsförsäkringar har mest nöjda kunder inom skadeförsäkring, visar en ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex, medan Skandia toppar inom tjänstepension för företagskunder. Söderberg & Partners har för sjunde året i rad förmedlarmarknadens mest nöjda kunder. 

Den mätning som Svenskt Kvalitetsindex presenterar i dag gäller sakförsäkring, pensions- och livförsäkring, försäkringsförmedling samt tjänstepension. Undersökningen baseras på närmare 8 000 intervjuer genomförda under oktober.

Överlag visar mätningen att svenska kunder inom försäkring är nöjdare än förra året.

– Ett branschbetyg på 69,2 i nöjdhet på skalan 0-100 får betraktas som ett bra betyg och är betydligt bättre än exempelvis både bank- och telekombranschen som presenterats tidigare under hösten, skriver SKI i sin rapport.

Det skiljer dock något mellan de olika undersökta områdena. Inom områdena privat livförsäkring och tjänstepension företagskunder har kundnöjdheten ökat. När det gäller försäkringsförmedlare och sakförsäkring för företagskunder har kundnöjdheten minskat, även om SKI påpekar att skillnaden för förmedlare mot förra året är marginell. Företagskunder som använder en försäkringsförmedlare är fortsatt mer nöjda än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag.

Undersökningen visar att inom sakförsäkring kommer Länsförsäkringar bäst ut bland både privat- och företagskunderna.

– Det här är ett mycket fint kvitto och mycket glädjande. Länsförsäkringars styrka att verka och ta beslut lokalt genom 23 länsförsäkringsbolag visar sig återigen vara en bra modell. Privatkunderna med sakförsäkring ger oss högst kundnöjdhetsbetyg för fjärde året i rad, säger Länsförsäkringar Kalmar Läns VD Anna Blom i en presskommentar från Länsförsäkringar.

Inom tjänstepension företagskunder ligger Skandia i topp följt av Länsförsäkringar.

Bland privatkunder som sparar till pension i försäkring är det gruppen ”övriga” i undersökningen som får högst betyg. I den gruppen ingår exempelvis Avanza och Nordnet. På andra plats ligger Länsförsäkringar.

Söderberg & Partners är för sjunde året i rad det förmedlarbolag som får högst betyg för kundnöjdheten. Det kommenterar VD och koncernchef Gustaf Rentzhog så här:

– Vi är oerhört stolta och glada över att återigen få detta fina betyg. Det är ju det enskilt viktigaste omdömet vi kan få. Jag och hela vår organisation gläds över att våra kunder i så hög grad uppskattar och värdesätter vår kompetens och service. Men vi lutar oss inte tillbaka, helt nöjda är vi inte förrän alla våra kunder ger oss högsta betyg. Så vi strävar mot ett ännu bättre resultat för 2019.

Här hittar du mer information om mätningen. 

Länsförsäkringar Bank toppar igen när det gäller kundnöjdhet!

Länsförsäkringar Bank har högst kundnöjdhet i årets mätning från Svensk Kvalitetsindex, när man räknar både företags- och privatkunder. Även förra året låg Länsförsäkringar Bank i topp i motsvarande mätning. De fristående Sparbankerna samt Handelsbanken kommer strax därefter i årets mätning. 

– Det här är ett mycket fint kvitto på att det vi gör uppskattas av kunderna och att vår idé med lokala banker är ett vinnande koncept. Årets undersökning visar att kunderna uppskattar oss för att vi har lyckats kombinera det digitala med det personliga, säger Lars Rådström, bankchef på Länsförsäkringar Jämtland, i en presskommentar.

Svenskt Kvalitetsindex konstaterar i sin branschmätning också att kundernas förtroende överlag tycks vara på väg tillbaka, efter några år av nedgång. Svenskt Kvalitetsindex tolkar detta som att branschen har lyssnat på kundernas kritik och påbörjat ett systematiskt förbättringsarbete som nu börjar bära frukt. Nordea fick exempelvis hård kritik förra året men kan i år uppvisa en påtaglig förbättring.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex hade banksektorn överlag fram till 2010 en ökning av kundnöjdheten, mot bakgrund av att man utvecklade digitala tjänster som ökade möjligheten till självbetjäning. De senaste åren har nöjdheten dock minskat för bankerna överlag, paradoxalt nog för att bankerna lagt för mycket fokus på teknisk utveckling och för lite på relation. Branschens utmaning är därför fortsatt att utveckla förmågan att kombinera tekniska tjänster med personlig, nära och proaktiv service, menar SKI:

– En god digital relation behöver också vara personlig och nära. De aktörer som lyckas kombinera det digitala med det personliga belönas med nöjdare kunder. Detta är ett mönster som vi sett under flera år, men här har branschen fortsatt stor utvecklingspotential, säger Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar.

– Man skulle kanske kunna sammanfatta det senaste decenniets utveckling av digitala banktjänster med att kunderna nu på allvar börjar förstå, acceptera och ta till sig bankernas sätt att arbeta och vice versa. Banken börjar förstå kunden och kunden börjar förstå sin bank.

SKI noterar också att kunder i dag inte byter bank utan istället väljer att skaffa en till. Mer än hälften av kunderna har minst en annan bankrelation utöver den med sin huvudbank.

Intervjuerna genomfördes den 7 augusti – 12 september. Totalt gjordes 3 856 företagsintervjuer och 4 432 intervjuer med privatkunder.

Här hittar du mer information om kvalitetsundersökningen.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gläds åt landets mest nöjda kunder

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling toppar Svensk Kvalitetsindex undersökning för 2016 inom fastighetsmäklarbranschen.

Kundnöjdheten mäts i image, förväntan, prisvärdhet, lojalitet samt produkt- och servicekvalitet. Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings betyg på kundnöjdhet hamnade på 73,2. Det kan jämföras med branschens genomsnitt på 68. 

– Resultatet är glädjande och ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Våra starkt förankrade värderingar och vårt hjärta i affären genomsyrar vår verksamhet och det visar sig i årets resultat. Det är oftast den enskilda fastighetsmäklaren som står bakom de höga nöjdhetsbetygen, det visar även undersökningen, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.