Etikett: SkI

Bolånekunderna är mest nöjda med LF Bank och Skandiabanken

Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken ligger i topp när kunderna får bedöma hur nöjda de är med olika aktörer på bolånemarknaden. Det visar den senaste kundnöjdhetsmätningen från Svenskt Kvalitetsindex.

Mätningen som presenteras i dag på morgonen visar hur nöjda privatkunderna är med bolån, sparande och privatlån. Dessutom har man undersökt kundnöjdheten bland företagskunder när det gäller fastighetslån. Överlag är det de mindre nischaktörerna som kommer ut bäst när det gäller privatkundernas betyg.

• I kategorin Bolån ligger Länsförsäkringar Bank i topp, följd av Skandia och SBAB.

• När det gäller Sparande toppar Avanza Bank, med Länsförsäkringar Bank som två. Därefter kommer gruppen ”övriga banker”, följd av Nordnet.

• Privatlån toppas av ICA Banken med Ikano Bank och Marginalen Bank som tvåa respektive trea.

• Företagskunders fastighetslån har SBAB som vinnare, med gruppen ”övriga banker” som tvåa och Handelsbanken som trea. Därefter kommer Swedbank.

Katarina Wetterholm, privatmarknadschef på Länsförsäkringar Jönköping, ger följande kommentar för Länsförsäkringars räkning när det gäller bolånebetyget:

– Att vi återigen har nöjda bolånekunderna visar på att vår kundnära och lokala modell än en gång visar sig framgångsrik när kunderna får säga sitt. Det är mycket glädjande att vi lever upp till våra kunders förväntan.

SKI skriver i sin analys att det överlag är tydligt att personlig service får höga betyg av kunderna, vilken skulle kunna ses som en varning för alltför långtgående digitalisering.

– Vi har ju sett en förflyttning mot digitala, nischade tjänster men årets resultat tyder på att pendeln kanske håller på att svänga tillbaka, säger Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar.

Här kan du läsa mer om SKI-mätningen. 

LF och Skandia har nöjdast kunder – Söderberg bäst bland förmedlare

Länsförsäkringar har mest nöjda kunder inom skadeförsäkring, visar en ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex, medan Skandia toppar inom tjänstepension för företagskunder. Söderberg & Partners har för sjunde året i rad förmedlarmarknadens mest nöjda kunder. 

Den mätning som Svenskt Kvalitetsindex presenterar i dag gäller sakförsäkring, pensions- och livförsäkring, försäkringsförmedling samt tjänstepension. Undersökningen baseras på närmare 8 000 intervjuer genomförda under oktober.

Överlag visar mätningen att svenska kunder inom försäkring är nöjdare än förra året.

– Ett branschbetyg på 69,2 i nöjdhet på skalan 0-100 får betraktas som ett bra betyg och är betydligt bättre än exempelvis både bank- och telekombranschen som presenterats tidigare under hösten, skriver SKI i sin rapport.

Det skiljer dock något mellan de olika undersökta områdena. Inom områdena privat livförsäkring och tjänstepension företagskunder har kundnöjdheten ökat. När det gäller försäkringsförmedlare och sakförsäkring för företagskunder har kundnöjdheten minskat, även om SKI påpekar att skillnaden för förmedlare mot förra året är marginell. Företagskunder som använder en försäkringsförmedlare är fortsatt mer nöjda än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag.

Undersökningen visar att inom sakförsäkring kommer Länsförsäkringar bäst ut bland både privat- och företagskunderna.

– Det här är ett mycket fint kvitto och mycket glädjande. Länsförsäkringars styrka att verka och ta beslut lokalt genom 23 länsförsäkringsbolag visar sig återigen vara en bra modell. Privatkunderna med sakförsäkring ger oss högst kundnöjdhetsbetyg för fjärde året i rad, säger Länsförsäkringar Kalmar Läns VD Anna Blom i en presskommentar från Länsförsäkringar.

Inom tjänstepension företagskunder ligger Skandia i topp följt av Länsförsäkringar.

Bland privatkunder som sparar till pension i försäkring är det gruppen ”övriga” i undersökningen som får högst betyg. I den gruppen ingår exempelvis Avanza och Nordnet. På andra plats ligger Länsförsäkringar.

Söderberg & Partners är för sjunde året i rad det förmedlarbolag som får högst betyg för kundnöjdheten. Det kommenterar VD och koncernchef Gustaf Rentzhog så här:

– Vi är oerhört stolta och glada över att återigen få detta fina betyg. Det är ju det enskilt viktigaste omdömet vi kan få. Jag och hela vår organisation gläds över att våra kunder i så hög grad uppskattar och värdesätter vår kompetens och service. Men vi lutar oss inte tillbaka, helt nöjda är vi inte förrän alla våra kunder ger oss högsta betyg. Så vi strävar mot ett ännu bättre resultat för 2019.

Här hittar du mer information om mätningen. 

Höga betyg för LF Bank och Skandia både på lån och på sparande

Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken är bland Sveriges mest uppskattade banker – både när det gäller lån och när det gäller sparande – enligt SKI-undersökningar som presenteras i dag. LF Bank och Skandia hamnar bland de tre bästa i båda kategorierna. 

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har i dag publicerat information om två olika kundundersökningar – en om bostadslån och en om banksparande. 

Länsförsäkringar Bank ligger i topp bland namngivna banker på listan över hur nöjda kunderna är med bostadslån. Tvåa ligger statliga SBAB, tätt följt av Skandiabanken på tredje plats. 

– Det här är ett bevis på att vi med framgång lever efter vårt närhetskoncept och att kunderna uppskattar det vi gör. Särskilt glädjande är det att våra företagskunders fastighetslån skapat sådan nöjdhet, säger Länsförsäkringar AB:s VD Johan Agerman i en presskommentar.

Inom sparande toppar Avanza listan, Länsförsäkringar Bank är på andra och Skandiabanken på tredje plats. 

SKI trycker i sin analys bland annat på att det är viktigt att uppfattas som framåtsyftande när det gäller digital utveckling.  

– En utmaning för flera aktörer är att de i relation till Avanza, Nordnet och Skandia uppfattas inte ligga i den digitala utvecklingens framkant, vilket är en fråga som påverkar kundnöjdheten, skriver SKI i en kommentar. 

SKI beskrivs som Sveriges största undersökning av kundnöjdhet.

Vid sidan av bolån och sparande, har SKI även undersökt kundernas upplevelse av privatlån. Där ligger Marginalen Bank, Ikano Bank och Swedbank i topp. 

Här hittar du mer information om SKI:s kundnöjdhetsmätningar inom sparande, privatlån och bolån. 

 

SKI: Ökat förtroende för försäkringsbranschen!

En undersökning från SKI, Svenskt Kvalitetsindex, visar på ökat förtroende för försäkringsbranschen. Det skriver Svenska Dagbladet i dag. 

I morgon talar Svenskt Kvalitetsindex VD Johan Parmler vid Svenska Dagbladets konferens Insurance Summit. Han kommer då att presentera en undersökning, som pekar på ett kraftigt ökat förtroende för den svenska försäkringsbranschen. 

Enligt undersökningen ökar förtroendet för försäkringsbranschen jämfört med förra året, till 70,1.

Även om ökningen är liten är noteringen den bästa siffran sedan 2011. Försäkringsbranschen går därmed mot strömmen – kundnöjdheten minskar för branscher som energi, bank, företagstjänster och telekom.

– Försäkringsbranschen går mer åt rätt håll än alla andra, säger Johan Parmler till tidningen.

– Är det någon bransch som är på rätt spår så är det den. Hemligheten är att man jobbar mycket förebyggande. Man måste både vara extremt bra i skaderegleringsprocesserna. Men däremellan har man förstått att vara proaktiv.

Förtroendet för banksektorn har sedan 2005 minskat från 70,7 till 63,4 förra året.

 

Här kan du läsa Svenska Dagbladets artikel om SKI-undersökningen. 

SKI: Länsförsäkringar Bank har landets mest nöjda kunder!

Länsförsäkringar Bank toppar kundnöjdhetsindex – både bland privatkunder och företagskunder! Det visar den senaste SKI-mätningen över svenska folkets upplevelse av olika banker. 

Allra högst betyg får det som i SKI-undersöknngen har fått beteckningen ”nischbanker”. Men bland ”vanliga banker” ligger Länsförsäkringar i topp. 

Sparbankerna och Länsförsäkringar Bank får även bäst värden omdömen av kunderna på ”etiskt gott förhållningssätt”.

– De aktörer som får bäst betyg i år är – förutom nischbankerna – banker med stark lokal anknytning. De som kommer allra bäst ut har kunder som upplever att deras bank inte är som alla andra, säger Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex, i en presskommentar.

– Banken tar ansvar, inte bara för sin affär utan också för samhället. Banken ser kundbehov och ger råd, men kränger inte.

Storbankerna har det betydligt tuffare i mätningen. Bäst till bland de fyra storbankerna ligger Handelsbanken. Sämst betyg får Nordea. 

Intervjuerna har genomförts via telefon under perioden 7 augusti – 14 september 2017 av PFM Research. Personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige samt företag i Sverige med minst en anställd ingår i urvalet. Urvalet är taget från PAR Konsument och PARAD. Totalt är antal intervjuer 8842 varav 3926 företagskunder och 4916 privatkunder.

 

Här hittar du mer information om kundmätningen! 

Länsförsäkringar har störst förtroende av fastighetsmäklare

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling toppar i SKI:s årliga undersökning om hur nöjda kunderna är med fastighetsmäklarbranschen.

Länsförsäkringar får betyget 73,0 på en hundragradig skala. God tvåa är mäklarbyrån Notar med 72,8.

– Dessa två aktörer får höga betyg av sina kunder där enkelhet, smidigt och tillgänglig är den gemensamma nämnaren, säger Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex, i en presskommentar.

SKI har mätt både hur nöjda köpare är och hur nöjda säljare är. I likhet med tidigare år är säljare betydligt mer nöjdare jämfört med köpare. Samtidigt är avståndet krympt mellan de båda kundgrupperna. 

– Över tid så har dock skillnaden minskat markant. Från närmare 10 enheter under 2013 till 5 enheter idag, säger Johan Parmler.

Av studien framgår också att nöjdheten med nätmäklare är betydligt lägre än för de mer traditionella aktörerna. Undersökningen är gjord under maj 2017.

 

 

Söderberg tappar i betyg – men toppar ändå SKI-mätningen

Söderberg & Partners toppar kundundersökningen om förmedlarföretag från Svenskt Kvalitetsindex för femte året i rad. Samtidigt uppvisar hela branschen – inklusive Söderberg & Partners – sjunkande betyg. 

Gustaf Rentzhog, koncernchef för Söderberg & Partners, säger i ett pressmeddelande nu på morgonen att branschen måste öka kundnöjdheten: 

– Det går att utläsa tre viktiga saker från mätningen. Att vi fortsätter göra ett riktigt bra jobb åt kunderna, att trenden med företagskunder som använder förmedlare är mer nöjda än kunder som har direktkontakt med försäkringsbolag och att alla i branschen har en hemläxa att göra med öka kundnöjdheten. 

SKI-undersökningen visar att företagskunder som använder en försäkringsförmedlare är mer nöjda jämfört med de kunder som har direktkontakt med ett försäkringsbolag.

Men samtidigt sjunker kundnöjdheten överlag. Branschen tappar i snitt 4 procentenheter i kundnöjdhet. Söderberg & Partners backar med 2,4 procentenheter.

– Det är fantastiskt roligt att se att vi har de nöjdaste kunderna vilket också är ett övergripande mål för företaget. Utmaningen framåt är att fortsätta att utvecklas och fortsätta växa och det är också särskilt glädjande att arbetet med nöjda kunder ger resultat också med hög tillväxt, säger Gustaf Rentzhog i pressmeddelandet.