Etikett: Tua Holgersson

Skandia och LF slår tillbaka mot PTK och Svenskt Näringsliv

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Skandias koncernchef Frans Lindelöw och Länsförsäkringar Fondlivs VD Tua Holgersson att PTK och Svenskt Näringsliv har missförstått förslaget till reglering av tjänstepensionsbolagen. 

Debattens vågor går höga om förslaget till reglering av tjänstepensionsbolagen. I veckan varnade pensionsexperterna Ingvar Backle på Svenskt Näringsliv och Dan Wallberg på PTK för att den nya regleringen riskerade att helt slå sönder den fungerande ordningen med kollektivavtalade tjänstepensioner i partkontrollerade pensionsbolag. Här hittar du den  artikeln.

Nu slår företrädare för den privata försäkringsindustrin tillbaka.

Skandias koncernchef Frans Lindelöw och Länsförsäkringar Fondlivs VD Tua Holgersson skriver i en replik på den debattartikeln att företrädarna för Svenskt Näringsliv och PTK har missförstått regeringens förslag till ny lagstiftning.

— Debattörerna från Svenskt Näringsliv och PTK tycks ha missuppfattat regeringens förslag i viktiga delar när de på debattplats kritiserar regeringen för att reglera sönder tjänstepensionen, heter det i svarsartikeln.

De nationella tilläggen är nämligen både rimliga och legitima krav att ställa på bolag som ska garantera en betydande del av svenska folkets framtida pensioner och hotar inte alls pensionsbolagens förmåga att generera avkastning, menar företrädarna för Skandia och Länsförsäkringar.

— Möjligheten till nationella tillägg har regeringen utnyttjat med målet att möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensionerna med ett fullgott skydd för de framtida pensionerna där snedvridning av konkurrensen undviks, skriver Frans Lindelöw och Tua Holgersson i artikeln och argumenterar för att det är naturligt att de nya reglerna för tjänstepensionsföretag knyter an till de regler som i dag gäller för livförsäkringsföretag.

Så här formulerar sig de båda författarna i slutklämmen på artikeln:

— Därför bör regeringen nu gå vidare med det förslag som ligger på bordet och inte låta sig influeras av PTK, partsbolagens och Svenskt Näringslivs påverkansarbete.

Här kan du läsa hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.

LF: 30 % av småföretagarna fortsätter arbeta efter pensionen

En stor andel av landets småföretagare uppger att de kommer att fortsätta att arbeta efter det att de har gått i pension. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

De småföretagare som har svarat på undersökningen har fått ange vad de kommer att göra efter pensionen.

Fler än hälften uppger att de ska umgås med familjen och vänner när de går i pension. Resa och att njuta av livet kommer också högt upp på önskelistan. 

Nära 30 procent av företagarna tror att de kommer att fortsätta arbeta som pensionärer.

 – Oavsett om du driver eget eller inte så är tjänstepensionen viktig att ordna med så tidigt som möjligt. Företagare gynnas dessutom av skatteregler kring denna typ av sparande. Också viktigt att tänka på är att ta ut en ordentlig lön för att på så sätt tjäna in till den allmänna pensionen. Dessa två delar av pensionen ökar chanserna för småföretagare att kunna njuta av livet som pensionär, säger Tua Holgersson som är VD för Länsförsäkringar Fondliv. 

Länsförsäkringar konstaterar att vart tredje småföretag inte sätter av pengar till tjänstepension. De som arbetar länge utan att spara till tjänstepensionen riskerar därför att få väsentligt lägre pension än de föreställt sig.

Vad tror du att du kommer att sysselsätta dig med när du går i pension? 

(Flera alternativ har kunnat anges)  

Aktivitet Företagare
Umgås med familj och vänner 59 %
Syssla med min hobby 32 %
Resa 31 %
Jobba 28 %
Njuta av livet 27 %
Sport (skidor/spela golf mm) 18 %
Vila och ta igen mig 11 %
Leva som idag 9 %
Fritidshus/på båten 8 %
Vet ej 15 %

Om undersökningen

Totalt har 1 000 småföretagare med upp till 20 anställda intervjuats av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Intervjuerna har genomförts genom webbintervjuer. Frågorna som ställdes var: Vad tror du att du kommer att sysselsätta dig med när du går i pension? Flera svar kunde anges.