Etikett: Bengt-Åke Fagerman

Bengt-Åke Fagerman omvald som ordförande i Svensk Försäkring

Vid årsmötet i dag omvaldes Bengt-Åke Fagerman som oberoende styrelseordförande för Svensk Försäkring. Patrick Bergander, Trygg-Hansa, omvaldes till vice ordförande.

Nya ledamöter i styrelsen efter årsmötet är Johan Agerman, Länsförsäkringar, Leif Eliasson, Moderna Försäkringar, Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension och David Teare, SEB Pension.

Övriga ledamöter som ingår i Svensk Försäkrings styrelse är:

Magnus Billing, Alecta, Staffan Hansén, SPP Liv, Jens Henriksson, Folksam, Jonas Jonsson, Swedbank Försäkring, Frans Lindelöw, Skandia, Torbjörn Magnusson, If, Louise Sander, Handelsbanken Liv, Johan Sidenmark, AMF Pension och Christina Lindenius, Svensk Försäkring.