Etikett: Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Blekinge startar nytt utvecklingsbolag

Länsförsäkringar Blekinge har startat ett nytt dotterbolag: Länsförsäkringar Blekinge Utveckling AB. 

Bolaget registrerades under juli och har sitt säte i Karlshamn. 

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska företaget ”bedriva investeringsverksamhet och därmed äga och förvalta aktier i unga lokala tillväxtbolag samt därmed förenlig verksamhet”.

Styrelseordförande i det nystartade bolaget är Bengt Mattsson som även är ordförande för Länsförsäkringar Blekinge. I styrelsen finns även Jens Listerö, VD för Länsförsäkringar Blekinge – tillika VD för det nystartade bolaget – och Anders Karlsson som även sitter i styrelsen för Länsförsäkringar Blekinge. Firmatecknare är Lene Håkansson som är finanschef i Länsförsäkringar Blekinge.  

Sak & Liv har talat med Jens Listerö. Han bekräftar att bolaget har startats, men säger att det är för tidigt att berättar mer om syftet med företaget: 

– Jag kan inte berättar mer just nu. Vi kommer att gå ut med mer information lite senare. 

Länsförsäkringar Blekinge Utveckling AB var tredjehandsalternativet när det gäller bolagsnamn. De två första alternativen var Länsförsäkringar Blekinge Invest AB och LF Invest AB. Dessa namn godkändes dock inte på grund av namnlikhet med andra företag. 

Länsförsäkringar Blekinge hade år 2017 en premieintäkt på 333 (310) miljoner kronor och uppvisade ett resultat efter skatt på 94 (59) miljoner kronor.