Etikett: Mikael Claesson

Pensure – Mikael Claessons nya digitala pensionsförmedlarbolag

I dag är det officiell premiär för Pensure.se – ett nystartat förmedlarbolag med fokus på tjänstepensioner för småföretagare. Pensure har i dag SPP som leverantör för sin tjänstepensionslösning, och beskriver sig som först med helt digitala lösningar och med en helt ny avgiftsmodell för tjänstepensioner. Bakom Pensure står bland andra Mikael Claesson, tidigare VD för bland annat Movestic och SH Pension. 

Enligt Pensure utmanar man nu branschen genom att vara den första, rakt igenom digitala lösningen med en helt ny avgiftsmodell för tjänstepensioner.

Pensure beskriver det som att bolagets prissättningen ger små och medelstora företag tillgång till upphandlade priser på tjänstepensioner – priser så låga att de tidigare endast varit förbehållna storföretag och koncerner. Istället för försäkringsavgifter betalar företaget en årlig licensavgift för tillgång till digital administration via Pensure.

– Vi kan ge småföretagen tillgång denna prissättning eftersom vi har digitaliserat det administrativa flödet och utvecklat ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt för användaren. Genom att företagen enkelt själva kan administrera sin tjänstepension på vår plattform har vi kunnat ge dem access till en prissättning som tidigare bara gällt för storföretag. Det gör att en 30-årig företagare som börjar spara 5.000 kr per månad kan få 3,2 Mkr mer utbetalt i pension via Pensure.se jämfört med om hen istället väljer att spara i ett försäkringsbolag med traditionell prissättning, säger Mikael Claesson i ett pressmeddelande i dag.

– Genom de pensionsupphandlingar som under åren genomförts av bland annat arbetsmarknadens parter så har försäkringsavgifterna och priserna på de underliggande fonderna pressats kraftigt. De avgifterna har dock endast varit tillgängliga för stora företag och företag som omfattas av kollektivavtal. Genom Pensure ger vi nu även småföretagare och företag som inte omfattas av kollektivavtal tillgång till dessa upphandlade priser. 

Förutom Mikael Claesson ingår medgrundaren Lars-Ola Hahlin och partnern Ervin Fazlic i ledningen för bolaget. Mikael Claesson är huvudägare och fungerar som styrelseordförande. I styrelsen sitter även Lars-Ola Hahlin, Pelle Nyman och Richard Kendrick.

Förutom egen finansiering från de fem delägarna har man fått in viss finansiering från Almi. 

Niclas Fredrikson ny VD för Solidar Pension efter Mikael Claesson

Solidar meddelar i dag att man rekryterar Niclas Fredrikson som ny VD för dotterbolaget Solidar Pension AB. Han efterträder Mikael Claesson som är registrerad som hittills varit VD för bolaget. 

Niclas Fredrikson kommer närmast från Nordea Liv & Pension där han var chef för försäljning och tidigare chef för affärsutveckling.Han tillträdde som VD för Solidar Pension AB den 14 augusti 2017. Enligt Solidar sker rekryteringen som ett led i Solidars specialisering på långsiktigt sparande och utveckling av verksamheten med fokus på det personliga kundmötet och digitalt anpassade erbjudanden.

– Pensionsfrågorna är så oerhört viktiga för människor, men vi i branschen har krånglat till det. Språket och processerna måste bli enklare och jag ser fram emot att verka för att kunden ska uppfatta oss som tydliga och personliga, säger Niclas Fredrikson i en presskommentar.

– Jag valde att gå till Solidar eftersom jag brinner för pensions- och trygghetsfrågor. Jag ser fram emot att få driva utvecklingen av verksamheten. Solidar har en långsiktig och engagerad ägare och verksamheten karaktäriseras av en stark vilja till utveckling där mina förutsättningar att möta kunderna utifrån deras behov är goda. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan utmana branschens komplexitet och skapa ett stort mervärde för våra kunder, säger Niclas Fredrikson.