Etikett: Miljö

Så vill Pensionsmyndigheten vässa sin miljö- och etikmärkning

Vilka fonder i premiepensionssystemet har en etisk profil, och vilka tar hänsyn till miljön? Pensionsmyndigheten föreslår nu ett system för tydligare och mer lättillgänglig information om fondernas hållbarhet. 

Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka fokus på hållbarheten på premiepensionens fondtorg.

Sedan 2013 har Pensionsmyndigheten en egen märkning av miljö och etik. Dessutom använder man sig av Swesifs Hållbarhetsprofil. 

Nu tänker sig Pensionsmyndigheten att Hållbarhetsprofilen ska utvecklas, bland annat genom att kompletteras med hållbarhetsjämförelser på en särskild webbsida. 

– Fördelen med en samlad sida är att vi erbjuder information om fondutbudet ur ett hållbarhetsperspektiv och på ett för spararen lättillgängligt och jämförbart sätt. Målbilden är att intresserade sparare själva kan välja fonder som exempelvis tar hänsyn till mänskliga rättigheter och avstår från investeringar i kol och olja, säger Inger Söderbom, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande i dag.

I ett senare skede när marknaden för oberoende hållbarhetsmärkning utvecklats kan vi fasa ut M/E-märkningen till förmån för en oberoende märkning. 

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. 

Här läser du mer om Pensionsmyndighetens förslag.