Etikett: Monica Cramér Manhem

Monica Cramér Manhem utnämnd till COO i Sirius Group

Monica Cramér Manhem, VD för återförsäkringsbolaget Sirius International i Sverige, har nu utnämnts till COO för hela Sirius-koncernen. Hon kommer att kvarstå som VD för Sirius International i Sverige. 

Monica Cramér Manhem har arbetat inom Sirius sedan 1985 och varit VD för Sirius International sedan 2014.

Som COO för Sirius Group kommer hon att ha ett övergripande ansvar för försäkrings- och återförsäkringsverksamheter i koncernen. Rollen som COO i koncernen är nyinrättad. Hon kommer också att ingå i den internationella ledningsgruppen för koncernen. 

Sirius Group meddelade tidigare i år att man kommer att börsnoteras i New York genom en affär med det noterade bolaget Easterly. 

Sirius International beslutade att dela ut 925 miljoner kronor

Åh, vilken jätteutdelning! Framgångsrika återförsäkringsspecialisten Sirius International beslutade i december att dela ut 925 880 000 kronor till ägarbolaget Fund American Holding AB. 

Det är det högsta utdelningsbeloppet för Sirius sedan 2013 då man delade ut 935 miljoner kronor. 

Beloppet kan synas högt men är inte på något sätt utmanande i relation till Sirius nyckeltal. Vid utgången av 2015 uppgick bolagets fria egna kapital till 7,1 miljarder kronor.  

Under 2015 hade Sirius International-koncernen premieintäkter för egen räkning på 7 106 (5 952) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 1 541 (1 688) miljoner kronor. 

Sedan 2016 ingår Sirius International i CM International Holding-koncernen med bas i Singapore. Köpeskillingen var 2,6 miljarder USD. 

VD för Sirius International är Monica Cramér Manhem.