Etikett: Naturskyddsföreningen

Bra Miljöval! Naturskyddsföreningen lanserar miljömärkta hemförsäkringar

Hur miljövänlig är din hemförsäkring? Senare i år lanserar Naturskyddsföreningen miljömärkning för hemförsäkring.

Naturskyddsföreningen har sedan 2011 erbjudit miljömärkning för villa-, fritidshus- och personbilförsäkringar. Senare i år kommer miljömärkningen att omfatta även hemförsäkring. 

Naturskyddsföreningens miljömärkning ska bland annat ta hänsyn till hur mycket miljöhänsyn försäkringsbolag tar för sina placeringar, och hur stort miljöansvar som tas vid reparationer i samband med skadereglering. Andra frågor som tas upp i miljömärkningen är hur försäkringsbolagens kontor värms upp, vilka material som köps in, och vilken policy man har för resor. 

– Nästan alla svenskar har en hemförsäkring. Vårt mål är att det ska vara lätt att hitta miljösmarta försäkringar som driver utvecklingen framåt och att försäkringbolagen tar ett ansvar för de miljöaspekter som ingår i deras produkter och verksamhet, skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida om projektet.

I dag är det framförallt Folksam och WaterCircles som har nappat på konceptet Bra Miljöval när det gäller villa-, fritidshus- och bilförsäkring.