Etikett: Nordic Brokers Association

611,5 Mkr i köpeskilling när Newcap säljer ut de svenska bolagen

NewCap uppskattar att köpeskillingen från försäljningen av verksamheterna i Sverige kommer att ligga på 611,5 miljoner kronor, fördelat på 115 miljoner kronor som betalas ut när affären genomförs och 496,5 miljoner kronor som utgår från framtida intjäning. Det framgår av pressinformationen från NewCap. 

Av pressinformationen framgår också att NewCaps skäl till att sälja verksamheten är ökad konkurrens på marknaden, stigande kostnader till följd av bland annat nya regelverk samt de pågående förändringarna av det svenska premiepensionssystemet.

Hjerta Nordens koncernchef Johan Wagman säger så här till Sak & Liv om de planerade förändringarna:

— Hela branschen är i förändring just nu. Det pågår en konsolidering med anledning av nya regelverk och nya tekniska lösningar, vilket påverkar både förmedlare och fondbranschen. Förutom införandet av Mifid 2 och IDD har hela branschen arbetat stenhårt för att också kunna uppfylla GDPR-reglerna och det nya penningtvättsdirektivet. Det är fyra ganska omfattande regleringar som har kommit nästan samtidigt. Detta i kombination med en prispress gör att kraven har ökat dramatiskt på att arbeta effektivt. I förlängningen gör det att vi går mot mer stordrift, och alla letar just nu synergier på marknaden.

— Jag har under en tid gjort bedömningen att det är nödvändigt med en konsolidering i branschen, och tror att det är något vi kommer att se mer av framöver. I ett längre perspektiv tror jag också att det blir bra för kunderna.

Det kan understrykas att affären inte i sig innebär att Hjerta som förmedlarorganisation försvinner, utan ambitionen är att organisationen som i dag om fattar ett 70-tal bolag ska fortsätta att utvecklas.

— Tvärtom bedömer jag att Hjerta som organisation kommer att gynnas av de här förändringarna. Hjerta är i dag kanske den friaste förmedlarsammanslutningen på marknaden, säger Johan Wagman till Sak & Liv.

Bedömningen är att transaktionerna, efter erforderliga myndighetsgodkännanden, ska kunna genomföras under första kvartalet 2019.

Aktiekursen i NewCap Holding steg efter beskedet om utförsäljningen med cirka 28 procent.

Här hittar du pressmeddelandet från NewCap om den planerade försäljningen av den svenska verksamheten. 

Lena Högfeldt utsedd till VD för Nordic Brokers Association

Lena Högfeldt har av styrelsen utsetts till verkställande direktör i Nordic Brokers Association. Hon har varit tillförordnad vd sedan den 26 mars i år.

Lena Högfeldt har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Hon började på Hjerta våren 2017 och har haft tjänsten som chef för marknad & utveckling, parallellt med att hon sedan mars i år också har haft tjänsten som tillförordnad vd. 

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Lena, som har gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen.Under sin tid som tillförordnad vd har Lena lärt känna bolaget och rådgivningsverksamheten inom Hjerta. Med Lena får vi in en stark och sammanhållande kraft, med erfarenhet och gott ledarskap, säger Birgitta Sköld, styrelseordförande i Nordic Brokers Association, i en presskommentar.