Etikett: Mats Andersson

Utredare vill att staten ska ge ut gröna obligationer

Låt staten ge ut gröna obligationer! Ordna rutiner för validering! Det är några av förslagen i utredningen om gröna obligationer som lades fram under onsdagen. 

Finansmarknadsminister Per Bolund tog under onsdagen emot betänkandet från utredningen om gröna obligationer från utredaren Mats Andersson, tidigare VD för Sjätte AP-fonden. 

– Gröna obligationer kan vara viktiga för att öka finansieringen till klimatomställningen. Det blir spännande att ta del av utredningens bedömning av hur marknaden fungerar idag och hur den kan stärkas. Jag tycker exempelvis det är intressant att utredningen föreslår att staten ska ge ut gröna obligationer säger Per Bolund i en presskommentar.

Förutom förslaget om att staten ska ge ut gröna obligationer, har utredningen analyserat och lämnat förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering, och lämnat förslag på vilken information  investerare behöver för sina investeringsbeslut.

Här kan du ta del av hela utredningen. 

Utredning om gröna obligationer presenteras på onsdag

Nu på onsdag läggs den statliga utredningen om gröna obligationer fram för finansmarknadsminister Per Bolund. 

En pressträff kommer att hållas under onsdagseftermiddagen där den särskilde utredaren Mats Andersson – tidigare VD för Sjätte AP-fonden – presenterar sina slutsatser. 

Utredningen tillsattes i december 2016, och uppdraget har bland annat omfattat att analysera och ta fram exempel på projekttyper som kan finansieras med gröna obligationer, och föreslå en struktur med processer och kriterier som identifierar gröna projekt.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av gröna obligationer och lämna förslag på vilken slags information som investerare behöver för att fatta välgrundade investe­ringsbeslut.

Mats Andersson utreder marknaden för gröna obligationer

I dag meddelades att Mats Andersson – tidigare VD för Fjärde AP-fonden – kommer att utses till särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas. 

– Det finns idag en stark efterfrågan på investeringar i gröna obligationer. Vi vill undersöka hur marknaden kan utvecklas för att underlätta investeringar som bygger en hållbar värld. Vi vill också säkerställa ett högt förtroende för marknaden, tillväxten får inte ske på bekostnad av urholkade miljökrav, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår att analysera och ta fram exempel på vilka projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer och föreslå en struktur med pro­cesser och kriterier som identifierar gröna projekt. Utredningen ska också analysera och lämna förslag på processer och rutiner för att säkerställa vad som är gröna obligationer, samt lämna förslag på vilken information som investerare behöver för sina investe­ringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas senast om ett år, den 15 december 2017.