Etikett: pensionsadministration

Sex landsting i gemensam upphandling av pensionsadministration

Sex landsting — Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland — har gått ut i en gemensam upphandling av pensionsadministration.

Upphandlingen hanteras av region Uppsala, och avser perioden oktober 2019 till september 2022 med option på förlängning i två år. Upphandlingen omfattar administration av pensionsförpliktelser för samtliga anställda och politiskt förtroendevalda i landstingen och i vissa landstingsägda bolag.

Sista datum för att lämna anbud är den 13 januari.

Huddinge handlar upp pensionsadministration för 6 500 anställda

Huddinge kommun genomför just nu en upphandling av pensionsadministration. 

Upphandlingen omfattar pensionsadministration, förmedlingstjänster och pensionshandläggning till kommunen.

De personer det gäller är samtliga arbetstagare som är eller har varit anställda hos Huddinge kommun och för vilka AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL eller tidigare bestämmelser gäller, samt nya bestämmelser som kan tillkomma alternativt enligt Huddinge kommuns beslut och riktlinjer.

Till det kommer samtliga förtroendevalda hos Huddinge kommun för vilka OPF-KL, PBF, PRF-KL eller tidigare bestämmelser/reglementen och lokala bestämmelser/ tillämpning gäller, och utbetalning och bevakning av AGF-KL förmåner i förekommande fall.

Huddinge kommun har cirka 6 500 anställda med pensionsrätt och 2 900 pensionstagare. 

Senast den 20 februari ska anbuden vara inlämnade. 

 

Fyra dalakommuner på jakt efter pensionslösning

Fyra kommuner i Dalarna – Falun, Borlänge, Ludvika och Säter – har gått ut i en upphandling av pensionsadministration. Anbud ska lämnas in senast den 7 februari. 

Upphandlingen omfattar bland annat pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA och PA-KL.

Anbudet ska avse:

• alla arbetstagare som är eller har varit anställda hos kommunerna

• alla förtroendevalda som omfattas av kommunens pensionsbestämmelser 

• alla pensionärer som omfattas kommunens pensionsbestämmelser.