Etikett: Pensionsmyn

Pensionsmyndigheten: Verkligheten överträffar pensionsprognoserna

I åtta fall av tio kommer den verkliga pensionen att ligga något över den pensionsprognos som görs ett år före pensionen. Det visar en analys av Pensionsmyndigheten av pensionsprognoser för den allmänna pensionen tio år tillbaka i tiden. 

Analysen, som omfattar drygt 42 000 individer, visar att 80 procent av alla som fått en prognos året före pensionering fick mellan 1 och 6 procent mer utbetald pension än prognosen förutsade.

– Pensionsmyndighetens prognosverktyg är en viktig tjänst för alla i arbetsför ålder, eftersom den svarar på en fråga många av oss har: vad kan jag förvänta mig i pension från olika åldrar? Svaret hjälper oss att planera för arbete och sparande. Ju träffsäkrare prognos, desto bättre hjälp i planeringen. Vi rekommenderar alla att göra en pensionsprognos. Därför är det bra om de pensionsprognoser vi erbjuder ger en så god bild som möjligt av vad man får ut i framtida pension, säger Johannes Luthman, analytiker på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

För de prognoser som gjordes tio år före pensionsuttaget av det genomsnittliga felet 21,8 procent. I prognosen ett år före uttaget var felet i snitt 5,9 procent.

Här kan du ta del av hela rapporten.