Etikett: Riksbyggen

Skandia säljer byggrätt i Masthusen i Malmö till Riksbyggen

Skandia Fastigheter har sålt ett kvarter med bostadsbyggrätt i Masthusen i Västra Hamnen i Malmö till Riksbyggen. Därmed får Masthusen 190 nya bostäder som blir inflyttningsklara våren 2022. 

Skandia Fastigheter har under de senaste åren försökt utveckla Masthusen till en profilerad stadsdel med kontor, samhällsservice, hyresrätter, äldreboende, bibliotek, gym, service och handel. Masthusen är som första stadsdel i Norden certifierad enligt det hållbarhetssystemet BREEAM Communities. 

Kvarter 13 i Masthusen är i dag en parkeringsyta, men detaljplanen medger att det byggs upp till 190 bostäder. Där kommer nu Rioksbyggen att bygga hus med mellan fem och tolv våningar. 

– I och med denna försäljning får vi extra tryck i bostadsproduktionen, säger Tim Prevolnik, Skandia Fastigheters marknadsområdeschef i Malmö, i en presskommentar. 

– Riksbyggen har under året färdigställt tre bostadsfastigheter i Masthusen och har ytterligare två i produktion. Vi har stort förtroende för deras genomförandekraft och slutprodukt.

Det framgår inte av informationen från Skandia Fastigheter hur mycket Riksbyggen betalar i affären. 

Avsikten är att det ska byggas ytterligare bostäder i Masthusen framöver.

– Vi tror på att blanda områdets verksamheter och målgrupper för att uppnå en levande stadsdel och planerar nu de sista bitarna i detta omfattande stadsutvecklingsprojekt. Vi tittar till exempel på något som hela Malmö behöver, nämligen en förskola med grön och lekfull utemiljö på både mark och tak, redo att välkomna 160 barn. Vi planerar även för kultur, möjligen ett hotell och andra verksamheter som gör Masthusen komplett för de som vistas, bor, jobbar och handlar där. 

 

Riksbyggen vann mot Nordic Guarantee i miljontvist

Riksbyggen har vunnit en domstolstvist mot försäkringsbolaget Nordic Guarantee. Nordic Guarantee ska nu betala Riskbyggen 1,7 miljoner kronor plus rättegångskostnader på 1,1 miljoner kronor. 

Tvisten går tillbaka till 2010 när Riksbyggen anlitade PSG som underentreprenör vid ett fastighetsprojekt i Helsingborg. Två år senare försattes PSG i konkurs, vilket ledde till att bygget tillfälligt avstannade helt, vilket orsakade merkostnader för Riksbyggen.

Riksbyggen vände sig då till försäkringsbolaget Nordic Guarantee som stod för PSG:s byggsäkerhetsförsäkring. Nordic Guarantee motsatte sig kraven på ersättning eftersom man menade att kraven från Riksbyggen inte var tillräckligt preciserade. Nordic Guarantee hävdade bland annat att försäkringen inte gällde eftersom den innehöll ett krav på PSG att även bolagets underentreprenörer sulle försäkra sig, vilket inte hade uppfyllts.

När Nordic Guarantee inte ville betala ut ersättning, valde Riksbyggen att gå till domstol. 

Dom har nu kommit i Solna tingsrätt. I domen går tingsrätten i princip helt på Riksbyggens linje. 

Här kan du som har ett Premium-abonnemang ta del av domen.  

Nordic Guarantee stäms på miljonbelopp av Riksbyggen

Riksbyggen har stämt försäkringsbolaget Nordic Guarantee på 1,7 miljoner kronor plus ränta, efter en konkurs i ett byggföretag, som orsakat stora extrakostnader för Riksbyggen. 

Bakgrunden är att Nordic Guarantee ställt ut garantier för Projektstyrningsgruppen PSG AB. PSG försattes i konkurs år 2012. Konkursen orsakade stora kostnader vid ett påbörjat bygge i Helsingborg med Riksbyggen som byggherre, där PSG ansvarade för entreprenaden. Enligt Riksbyggen uppgår merkostnaderna till 39 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor täcks av försäkringen hos Nordic Guarantee. 

Nordic Guarantee har – enligt stämningsansökan från Riksbyggen – krävt preciseringar av Riksbyggen för att betala ut skadeersättningen. Riksbyggen menar å sin sida att Nordic Guarantee inte har angivit vilka preciseringar man vill ha utöver de som har gjorts.

Stämningsansökan har nu skickats in för att undvika preskription av kraven. 

Klicka här för att ta del av hela stämningsansökan.