Etikett: S & P Assurans Offentlig AB

Söderberg i ny jätteupphandling av kommunala försäkringar

Söderberg & Partners har gått ut i en stor upphandling av försäkring för nära 200 kommuner, landsting och kommunala bolag.

Upphandlingen hanteras av S & P Assurans Offentlig AB och avser 26 olika försäkringsområden – bland annat Ansvarsförsäkring, Cyberförsäkring, Fastighets- och företagsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Kommunförsäkring, Motorfordonsförsäkring, Olycksfallsförsäkring och VD- och styrelseansvarsförsäkring. 

Sista dag för intresseanmälan är den 8 juni.

S & P Assurans Offentlig AB anklagades under förra året för att ha deltagit i riggade upphandlingar tillsammans med flera olika försäkringsbolag. Konkurrensverket har ännu inte avslutat sin utredning om detta.

Här hittar du mer information om upphandlingen. 

Därför genomförs gryningsräderna mot försäkringsbranschen

Konkurrensverket har under våren genomfört en rad olika gryningsräder mot företag i försäkringsbranschen. Det handlar dels om en rad förmedlarföretag i Söderberg & Partners-koncernen, dels om försäkringsbolagen Protector, Länsförsäkringar Mäklarservice, Trygg-Hansa, If, AIG och Folksam. Bakgrunden är att KKV misstänker att en rad olika försäkringsupphandlingar kan ha varit riggade. 

I en första vända genomförde Konkurrensverket undersökningar hos en rad olika bolag i Söderberg & Partners-koncernen. Undersökningen riktade sig då även mot Protector.

Av KKV:s ansökan framgår att man fått uppgifter från personer i försäkringsbranschen om hur det påstådda samarbetet fungerade, och vilka företag som var inblandade. Enligt KKV finns incitament hos förmedlarbolagen att styra upphandlingarna mot de företag som ger högst provision, och KKV menade att de uppgifter man har fått indikerade att en sådan styrning har skett på ett systematiskt sätt. Enligt KKV hade personal från Söderberg & Partners-bolaget S & P Assurans AB haft möten med försäkringsbolag där man informerat om hur man ligger till i upphandlingen och hur mycket man behöver sänka sina bud för att vinna – alternativt om det är möjligt att ligga kvar på den ursprungliga premienivån och ändå vinna. 

Konkurrensverket hade då även begärt att genomföra en undersökning hos AIG, men fick nej av domstol i beslutet den 30 mars. 

I en andra vända fick KKV tillstånd av domstol att genomföra en gryningsräd även mot Länsförsäkringar Mäklarservice. Det beslutet fattades den 25 april, och undersökningen skulle genomföras senast den 28 april. Enligt KKV:s begäran grundades beslutet om undersökning mot Länsförsäkringar Mäklarservice på att undersökningen hos Söderberg & Partners-bolagen indikerat att Länsförsäkringar Mäklarservice och andra bolag inom Länsförsäkringar-sfären varit delaktiga i överträdelsen av konkurrenslagen i samband med upphandlingar av försäkringar. 

I den tredje omgången av beslut om gryningsräder har domstol medgett tillstånd för undersökningar även mot If, Trygg-Hansa, AIG och Folksam. Beslutet om tillstånd fattades den 8 juni, och enligt beslutet skulle undersökningarna genomföras senast den 16 juni. Konkurrensverket skrev då i sin ansökan att den fortsatta undersökningarna indikerat att även dessa bolag var delaktiga i överträdelsen av konkurrenslagen. 

Du som abonnerar på Sak & Liv Premium kan här nedan ta del av ett antal dokument kopplade till utredningen: 

Här är domstolens beslut om gryningsräd mot Söderberg & Partners och Protector.

Här är ansökan från KKV om gryningsräd mot Länsförsäkringar Mäklarservice. 

Här är domstolens beslut om gryningsräd mot Länsförsäkringar Mäklarservice. 

Här är domstolens beslut om gryningsräd mot If, Trygg-Hansa, AIG och Folksam.

Söderberg & Partners i samordnad upphandling av kommunförsäkring

S & P Assurans Offentlig AB – som ingår i Söderberg & Partners – genomför just nu en samordnad upphandling av sakförsäkring för kommuner och landsting. Ett stort antal kommuner och landsting har anmält sig för att vara med på upphandlingen. 

Sista dag för intresseanmälan är den 14 juni. Underlagen för upphandlingen skickas ut den 19 juni. Sista dag för anbud kommer att vara den 8 september.  

Upphandlingen gäller följande försäkringsområden:

1. Kommun, 
2. Landsting
3. Fastighet
4. Energi
5. Olycksfall
6. Förmögenhetsbrott
7. Rättsskydd
8. Ansvar vid diskriminering
9. Excessansvar
10. Tjänsteresa
11. Motor
12. LOU (primär)
13. Utställning
14. Sanering
15. Fartyg
16. Miljö
17. VDS
18. VA
19. Cyber
20. Projekt
21. Tåg