Etikett: seb trygg liv

FI vann i domstol om tillsynen av SEB Gamla Liv

Nej, SEB får inte rättsväsendet med sig i kravet på slopad grupptillsyn av SEB Gamla Liv. Förvaltningsrätten i Stockholm underkänner SEB:s krav på Gamla Liv ska uteslutas när koncernens solvens beräknas. 

Tidigare i år försökte SEB få Finansinspektionen att gå med på att Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv inte skulle beaktas när det gäller grupptillsyn avseende solvens, företagsstyrning och riskkoncentrationer.

Finansinspektionen kan nämligen besluta att inte beakta ett företag vid grupptillsynen – ifall det är olämpligt eller vilseledande med hänsyn till syftet med grupptillsynen. SEB menade att det är olämpligt och vilseledande att låta Gamla Liv omfattas av grupptillsyn eftersom det är ett bolag som bedrivs enligt ömsesidiga principer och därmed inte får dela ut vinst.

Finansinspektionen sade nej till SEB:s begäran.

Då gick SEB till domstol.

Men inte heller Förvaltningsdomstolen i Stockholm tyckte att Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv skulle undantas vid grupptillsyn.

Domstolen konstaterar bland annat i sin dom från den 24 november att det är uppenbart att lagen föreskriver att definitionen av ”företagsgrupp” innefattar även ömsesidiga bolag.

Klicka här för att läsa hela domen!

SEB Pension är hemliga tradbolaget i Foras upphandling

SEB Pension och Försäkring AB är det fjärde bolaget som har ansökt om att bli valbart för tradlivförsäkring i den pågående upphandlingen av livbolag för Avtalspension SAF-LO. Det uppger i dag nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner. 

Därmed kommer SEB Pension och Försäkring inom några veckor få en offertförfrågan från Fora. I övrigt har de tre tradlivbolag som är valbara redan i dag ansökt om att även framöver ingå i urvalet av upphandlade bolag. Det handlar om AMF, Alecta och Folksam Liv. 

I teorin kommer SEB Pension och Försäkring att – tillsammans med de tre övriga bolagen – ha möjlighet att utnämnas till ickevalsalternativ. Allt utom att AMF får fortsatt förtroende som ickeval en sensation som skulle skaka om den svenska tjänstepensionsmarknaden i dess grundvalar.  

SEB avstår från att kommentera uppgifterna för Pensioner & Förmåner, men bekräftar att man har som ambition är att vara valbara på så många kryssvalsmarknader som möjligt.