Etikett: sjuk- och olycksfall

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar minskade i antal under förra året

Förra året minskade antalet sjuk- och olycksfallsförsäkringar i Sverige till 23 miljoner, vilket motsvarar en nedgång med 1,6 miljoner. Det framgår av statistik från Svensk Försäkring. 

Orsaken till att det finns så många sjuk- och olycksfallsförsäkringar som 23 miljoner, är att en individ kan ha flera olika försäkringar. 

Nedgången förra året har enligt Svensk Försäkring att göra med att gruppsjukförsäkringarna har blivit färre. 

– Minskningen beror framför allt på att sjukförsäkringar som tecknas i form av gruppförsäkringar har minskat, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Övriga sjuk- och olycksfallsförsäkringar har däremot ökat i antal.

Allt fler barn blir försäkrade med en barnförsäkring, som är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Sedan 2006 har antalet barnförsäkringar ökat från knappt 2,5 till drygt 3,7 miljoner.

Här hittar du länkar till statistiken hos Svensk Försäkring. 

Sjuk- och olycksfall överlåts från LFAB till länsbolagen

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ska nu överlåtas från LFAB:s dotterbolag Länsförsäkringar Sak till de lokala länsbolagen. Det framgår av en kungörelse från Finansinspektionen. 

Länsförsäkringar har en tradition av att lansera nya försäkringar i de gemensamt ägda bolagen, för att när tiden är mogen överlåta bestånden så att istället de lokala länsbolagen blir riskbärare. 

Av kungörelse i dag framgår att Länsförsäkringar har ansökt om att verkställa ett avtal som innebär att beståndet av sjuk- och olycksfallsförsäkringar som i dag ligger i Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) ska föras över till respektive länsbolag. Försäkringstagare som har något att invända ska höra av sig senast den 14 augusti till Finansinspektionen.